Ultima CTGX – Teplonosná kapalina pro topné a chladící systémy

Ultima CTGX: Teplonosné médium na bázi glykolových oligomerů s měřitelným inhibitorem koroze a biocidní ochranou určené pro přenos tepla a chladu v oblasti tepelné techniky.

Oblast použití:

 • topné systémy
 • tepelná čerpadla
 • chlazení a klimatizace

Vlastnosti Ultima CTGX:

 • měřitelná inhibiční ochrana
 • antibakteriální ochrana
 • kapalina „BORAX FREE“
 • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
 • ochrana těsnění
 • životnost kapaliny 7–10 let
 • není nebezpečné pro životní prostředí
 • není nebezpečné pro zdraví člověka

Dávkování a aplikace

Kapalina Ultima CTGX je finální směs připravena pro přímé použit bez dalšího ředění. Není nutná žádná další manipulace či její úprava.

Kontrola provozních vlastností kapaliny

Pro zachování odpovídajících provozních parametrů kapaliny doporučujeme každoročně provádět u provozní kapaliny kontrolu hodnoty pH a nezamrzné teploty pomocí refraktometru na měření indexu lomu.

Plnění systému a údržba

Nové systémy doporučujeme před napuštěním provozní kapalinou vyčistit vhodnou čisticí směsí, aby došlo k odstranění montážních nečistot. V případě topných systému je vhodným prostředkem čisticí kapalina Q400.

Stávající systémy – při provádění údržby na již provozovaných systémech a jejich opětovném plnění teplonosným médiem doporučujeme provést čištění systému pro odstranění provozních usazenin. Pro čistění topných systémů je vhodné použít čisticí směs Q400 (čisticí směs na glykolové a mastné nečistoty), Q800 nebo Q803R (čisticí směsi na rez a vodní kámen).

Kompatibilita s plasty a pryžemi

Materiál

Teplota

25°C 80°C

160°C

Uretanové polymery

Pryž černá 3773

Nitril-butadienová pryž

Styren butadienová pryž

Butylová pryž

EPDM

Chlorsulfonový polyethylen

Perfluoroelastomer

Přírodní pryž

Polychloropren

Pryž červená 107

Silikon 65

Polysulfid

Fluoroelastomer

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

slabá

slabá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

slabá

dobrá

slabá

dobrá

slabá

dobrá

slabá

dobrá

slabá

slabá

 –

slabá

dobrá

slabá

dobrá

slabá

slabá

slabá

slabá

Ultima CTGX: korozivní ochrana:

 • Měď (99% Cu)
 • Pájka (PbSn30)
 • Mosaz (CU70Zn30)
 • Ocel (0,2%C)
 • Litina (3,3%C, 2%Si)
 • Hliník (AlCu4Si5)
 • Silumin (AlSi12Cu4)

Bezpečnostní opatření:

Směs není klasifikována jako nebezpečná

Balení Ultima CTGX:

 • 5, 10, 20 l kanystr
 • 200 l sud
 • 1000 l IBC kontejner

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.