D800 – Čistící přípravek na rez a vodní kámen pro okruhy s pitnou vodou

Koncentrovaná čisticí směs D800 je určena k odstranění vodního kamene a rzi pro okruhy pitné vody a zásobníky TUV.


Vlastnosti

  • odstraňuje vápenaté usazeniny (vodní kámen) a rez
  • určena pro okruhy, rozvody a zásobníky pitné vody a TUV
  • nepoškozuje sklo, plasty
  • netoxické a biologicky rozložitelné
  • je vhodná pro běžně používané typy kovů kromě hliníku
  • prodlužuje účinnost a životnost systémů


Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
čirá bezbarvá mírně viskózní kapalina
Zápach
typický
pH
~ 1
Hustota při 20 °C
1,39 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelná

 

Dávkování a aplikace

Ředící poměry:
5% – minimální koncentrace směsi
10% – doporučená koncentrace směsi

Systém napusťte vodou a nadávkujte čisticí směs D800 v minimálním množství 5% z celkového objemu vody v systému, tj. 5 l na 100 l (doporučená účinná dávka je 10%). Zajistěte neustálou cirkulaci po dobu 2-3 hodin. Při rozpouštění usazenin (především vápenatých) dochází k bouřlivé reakci a vývoji plynu, proto je nutné vždy zajistit odplynění čištěného zařízení po celou dobu cirkulace čisticího prostředku (optimální je použít cirkulační čerpadlo s otevřenou nádobou).
Během rozpouštění vápenatých usazenin dochází k vyčerpávání kapacity výrobku, což se projevuje tím, že stoupá hodnota pH a ustává vývoj plynu. Pokud v systému ještě zůstávají usazeniny je třeba po vypuštění spotřebovaného roztoku použít roztok čerstvý.
Po vyčištění systém vypusťte a řádně propláchněte vodou.
Vypuštěnou směs zneutralizujte pomocí D800-neutralizátoru v nádobě mimo systém.


Balení

  • 1 l kanystr
  • 20 l kanystr


Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +15°C do +25°C), suchém a
dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 12 měsíců.

 

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.