Q8010 – Čisticí směs na rez a vodní kámen

Čisticí směs Q8010 je určena k odstranění vápenatých usazenin a rzi ve výměnících a topných tělesech.Vhodné pro systémy ocel, měď, mosaz, nerez, kromě hliníku.

Vlastnosti:

  • odstraňuje vápenaté usazeniny (vodní kámen) a rez ve výměnících a topných tělesech;
  • určeno pro akutní čištění;
  • nepoškozuje sklo, plasty;
  • je vhodná pro běžně používané typy kovů kromě hliníku;
  • prodlužuje účinnost a životnost systémů.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
čirá bezbarvá mírně viskózní kapalina
Zápach
specifický
pH
< 1
Hustota při 20 °C
1,41 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelná

 

Dávkování a aplikace:

Ředící poměry:
5% minimální účinná koncentrace směsi
10% doporučená koncentrace směsi

 

Přípravek nařeďte vodou na požadovanou koncentraci 5-10%, tj. 5-10 l Q8010 na 100 l vody (přípravek Q8010 nalijte do vody – v tomto pořadí!). Naředěnou čistící směs Q8010 aplikujte do systému a zajistěte neustálou cirkulaci po dobu 2-3 hodin. Při rozpouštění usazenin (především vápenatých) dochází k bouřlivé reakci a vývoji plynu, proto je nutné vždy zajistit odplynění čištěného zařízení po celou dobu cirkulace čisticího prostředku (optimální je použít cirkulační čerpadlo s otevřenou nádobou). Během rozpouštění vápenatých usazenin dochází k vyčerpávání kapacity výrobku, což se projevuje tím, že stoupá hodnota pH (cca na hodnotu 2,6) a ustává vývoj plynu. Pokud v systému ještě zůstávají usazeniny je třeba po vypuštění spotřebovaného roztoku použít roztok čerstvý. Po vyčištění systém vypusťte a řádně propláchněte vodou. Vypuštěnou směs zneutralizujte pomocí Q8010neutralizátoru v nádobě mimo systém.

Doporučení:

Systém napusťte upravenou vodou (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort), aplikujte inhibiční směs řady Q100.

Balení:

  • 1 l kanystr
  • 10 l kanystr
  • 20 l kanystr

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +5°C do +25°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 12 měsíců.

Bezpečnostní opatření:

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.