AIRTHERM 12 – Nemrznoucí směs pro topení, chlazení a klimatizace

Teplonosné médium na bázi ethylenglykolu určené pro přenos tepla a chladu v oblasti tepelné techniky pro teplotní interval od -12°C do 90°C.


Oblasti použití

Topné systémy, tepelná čerpadla, chlazení a klimatizace.


Vlastnosti

 • bod tuhnutí – 12 °C
 • měřitelná inhibiční ochrana
 • kapalina „BORAX FREE“
 • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
 • ochrana těsnění
 • životnost kapaliny 7 – 10 let zajištěna inhibicí na bázi OAT
 • není nebezpečné pro životní prostředí
 • není nebezpečné pro zdraví člověka


Dávkování a aplikace

AIRTHERM 12 se již hotová směs pro přímé použití, jež se dále neředí. Směs aplikujte přímo do vhodně připraveného systému.


Kontrola provozních vlastností kapaliny

Pro zachování odpovídajících provozních parametrů kapaliny doporučujeme každoročně provádět u provozní kapaliny kontrolu hodnoty pH a bodu tuhnutí.


Plnění systému a údržba

Nové systémy doporučujeme před napuštěním provozní kapalinou vyčistit vhodnou čistící směsí, aby došlo k odstranění montážních nečistot. V případě topných systému je vhodným prostředkem čistící kapalina Sentinel X300 nebo Q400.
Stávající systémy – při provádění údržby na již provozovaných systémech a jejich opětovném plnění teplonosným médiem doporučujeme provést čištění systému pro odstranění provozních usazenin. Pro čistění topných systémů je vhodné použít čistící směs SENTINEL X400, Q400 (čisticí směs na glykolové a mastné nečistoty) nebo Q800 (čisticí směs na rez a vodní kámen).


Korozivní ochrana

Měď (99% Cu)
Pájka (PbSn30)
Mosaz (CU70Zn30)
Ocel (0,2%C)
Litina (3,3%C, 2%Si)
Hliník (AlCu4Si5)
Silumin (AlSi12Cu4)


Kompatibilita s plasty a pryžemi


Bezpečnostní opatření

Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb.


Balení

 • 5, 10, 25 l kanystr
 • 200 l sud
 • 1000 l IBC kontejner


Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.