AIRTHERM 12 – Nemrznoucí směs pro topení, chlazení a klimatizace

Teplonosné médium na bázi ethylenglykolu určené pro přenos tepla a chladu v oblasti tepelné techniky pro teplotní interval od -12°C do 90°C.

Oblasti použití:

Topné systémy, tepelná čerpadla, chlazení a klimatizace.

Vlastnosti:

  • bod tuhnutí – 12 °C;
  • měřitelná inhibiční ochrana;
  • kapalina „BORAX FREE“;
  • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku;
  • ochrana těsnění;
  • životnost kapaliny 7 – 10 let zajištěna inhibicí na bázi OAT;
  • není nebezpečné pro životní prostředí;
  • není nebezpečné pro zdraví člověka.

Dávkování a aplikace:

AIRTHERM 12 se již hotová směs pro přímé použití, jež se dále neředí. Směs aplikujte přímo do vhodně připraveného systému.

Kontrola provozních vlastností kapaliny:

Pro zachování odpovídajících provozních parametrů kapaliny doporučujeme každoročně provádět u provozní kapaliny kontrolu hodnoty pH a bodu tuhnutí.

Plnění systému a údržba:

Nové systémy
Doporučujeme před napuštěním provozní kapalinou vyčistit vhodnou čistící směsí, aby došlo k odstranění montážních nečistot. V případě topných systému je vhodným prostředkem čistící kapalina Sentinel X300 nebo Q400.

Stávající systémy
Při provádění údržby na již provozovaných systémech a jejich opětovném plnění teplonosným médiem doporučujeme provést čištění systému pro odstranění provozních usazenin. Pro čistění topných systémů je vhodné použít čistící směs SENTINEL X400, Q400 (čisticí směs na glykolové a mastné nečistoty) nebo Q800 (čisticí směs na rez a vodní kámen).

Korozivní ochrana:

Měď (99% Cu)
Pájka (PbSn30)
Mosaz (CU70Zn30)
Ocel (0,2%C)
Litina (3,3%C, 2%Si)
Hliník (AlCu4Si5)
Silumin (AlSi12Cu4)

Kompatibilita s plasty a pryžemi:

Bezpečnostní opatření:

Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb.

Balení:

  • 20 l kanystr
  • 25 l kanystr

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.