KS DN65

Korozní smyčka KS DN65 pro stanovení korozních úbytků

Korozní smyčka je technologická metoda, která slouží ke zjištění agresivních vlastností topné vody na vybrané kovové materiály (ocel, hliník, měď). Uvnitř korozní smyčky jsou umístěny zkušební destičky (korozní kupony), které jsou vystaveny působení hodnocené vody, při daném průtoku a teplotě. Z rozdílu hmotností zkušebních destiček před a po expozici se vypočte průměrný korozní úbytek a korozní rychlost.

Označené zkušební destičky jsou upevněné po 5 kusech v plastovém držáku. Držáky se v počtu 4 umístí za sebou v ose zkušební trubky, ve směru toku vody. Pořadí testovaných kovů je přesně definováno:

  1. držák bez destiček (eliminace odlišného stupně koroze na prvních dvou až třech destičkách)
  2. držák s pěti kupony z hliníku
  3. držák s pěti kupony z oceli
  4. držák s pěti kupony z mědi

V průběhu zkoušky se měří a zaznamenává průtok a teplota, přičemž zkouška trvá nejméně 90 dnů. Pro stanovení korozní rychlosti je třeba více vzorků s různou dobou expozice (60, 90 a 120 dnů). Pro upřesnění hodnoty korozní rychlosti je třeba provést zkoušku s delší dobou expozice (min. 120 dnů).

Vlastnosti korozní smyčky KS DN65

Materiál zařízení nerezová ocel
Velikost připojení 1″ F
Max. pracovní teplota 150 °C
Max. pracovní tlak 6 bar
Možnost instalace pevná vertikální
Součást balení 2 kulové kohouty 1″ F

Zkušební destičky (korozní kupóny) v plastových držácích – rozměr á 42x42x1 mm

Zkušební destičky (korozní kupóny) v plastových držácích

Rozměry a popis korozní smyčky KS DN65

Rozměry a popis korozní smyčky KS DN65

Provozní a bezpečnostní pokyny korozní smyčky KS DN65

Příprava zkušebních destiček, instalace držáků a následné vyhodnocení korozních úbytků musí být provedeno osobou odborně způsobilou k těmto úkonům.