Ultima SLGX – Teplonosné médium pro solární systémy

Ultima SLGX: Teplonosné médium na bázi glykolových oligomerů určené pro přenos tepla v solárních systémech pro teplotní interval od -32°C do 230°C.

Oblast použití: solární systémy

Složení: glykolové oligomery, inhibitory, ochranné složky, voda

Vlastnosti:

 • bod tuhnutí – 32°C
 • kapalina „BORAX FREE“
 • ochrana proti korozi
 • ochrana těsnění
 • životnost kapaliny 7 – 10 let zajištěna inhibicí na bázi OAT

Technická data

Hustota při 20 °C 1,098 g/cm3
Obsah vody < 55 %
pH 8,6
Bod tuhnutí -32 °C
Bod varu 110 °C

Základní fyzikální údaje

Viskozita při 20 °C kinematická 9,54 mm2/s
Index lomu nD při 20 °C 1,404 – 1,406
Tepelná vodivost při 20 °C 0,352 W/m.K
Specifická elektrická vodivost při 20 °C 337,5 µS/cm

Dávkování a aplikace Ultima SLGX:

Teplonosná směs Ultima SLGX je hotová směs pro přímé použití. Již se dále neředí. Směs aplikujte přímo do vhodně připraveného systému.

Příprava a údržba systému

Před napuštěním nového solárního systému nebo při provádění údržby na již provozovaných systémech doporučujeme provést čištění systému vhodnou čistící směsí pro odstranění montážních nečistot či provozních usazenin Po řádném proplachu vodou může dojít k opětovnému plnění systému příslušným teplonosným médiem.

V případě solárního systému je vhodným prostředkem čistící kapalina Ultima Q6001.

Kontrola provozních vlastností kapaliny

Pro zachování odpovídajících provozních parametrů kapaliny doporučujeme každoročně provádět u provozní kapaliny kontrolu hodnoty pH a teplotu tuhnutí pomocí refraktometru na měření indexu lomu. Tím je zajištěna uváděná životnost kapaliny.

Bezpečnostní opatření: směs není klasifikována jako nebezpečná.

Ultima SLGX: kompatibilita s plasty a pryžemi

Materiál Teplota
25 °C 80 °C

160°C

Uretanové polymery

Pryž černá 3773

Nitril-butadienová pryž

Styren butadienová pryž

Butylová pryž

EPDM

Chlorsulfonový polyethylen

Perfluoroelastomer

Přírodní pryž

Polychloropren

Pryž červená 107

Silikon 65

Polysulfid

Fluoroelastomer

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

slabá

slabá

dobrá

dobrá

dobrá

dobrá

slabá

dobrá

slabá

dobrá

slabá

dobrá

slabá

dobrá

slabá

slabá

 –

slabá

dobrá

slabá

dobrá

slabá

slabá

slabá

slabá

Ultima SLGX – korozivní ochrana:

 • Měď (99 % Cu)
 • Pájka (PbSn30)
 • Mosaz (Cu70Zn30)
 • Ocel (0,2 % C)
 • Litina (3,3 % C, 2 % Si)
 • Hliník (AlCu4Si5)
 • Silumin (AlSi12Cu4)

Balení

 • 5, 10, 20 l kanystr
 • 200 l sud
 • 1000 l IBC kontejner

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.