Q100 Comfort – Katodicko-anodický měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladicí systémy

Filmotvorný inhibiční přípravek Q100 Comfort je určený k ochraně systému před vznikem koroze a usazování vodního kamene. Je vhodný pro všechny typy uzavřených systémů topení a chlazení.

Splňuje ČSN 14868

 

Vlastnosti

  • dávkování 1 litr na 100 litrů objemu systému (tj. 8–10 radiátorů),
  • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku,
  • určen pro domácí i průmyslové aplikace,
  • předpokládaná doba pro doplnění 4–6 roky, dle výsledků kontroly,
  • koncentraci lze zkontrolovat pomocí testovací sady AVS100,
  • použitelný i pro glykolové nemrznoucí směsi,
  • ponechává se v systému, nevypouští se.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
žluto-jantarová kapalina
Zápach
charakteristický
pH
8
Hustota při 20 °C
1,13 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

Dávkování a aplikace

Katodicko-anodický multimetalový měřitelný inhibitor koroze s filmotvorným účinkem pro všechny běžně používané typy kovů, včetně hliníku, vhodný i pro glykolové kapaliny. Vyrobeno v souladu s ČSN 14868. Základní dávkování 1 : 100, doporučená frekvence pro doplnění inhibitoru každých 6 let, doporučená kontrola koncentrace množství účinné látky každý rok. Předpokládaný úbytek inhibitoru v 1. roce v závislosti na stavu topného systému je 30-50%, v dalších letech je to již do 30%.

Doporučujeme přípravek aplikovat do vyčištěného systému – nový systém zbaven montážních a pasivačních přípravků, starý systém od koroze, vápenatých usazenin (vodního kamene), bakterií a kalů. V případě aplikace inhibičního přípravku Q100 Comfort do znečištěného systému může inhibitor částečně působit i jako rozpouštědlo usazenin a nečistot a tím se provozní voda může zakalit nebo zabarvit a mohou se v ní objevit rozpuštěné (odstraněné) nečistoty. Systém před uvedením do provozu napusťte vodou dle požadavku výrobce kotlů (úprava vody pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort) a nadávkujte přípravek Q100 Comfort v množství 1 litr na 100 l. Koncentraci přípravku změřte alespoň 1x ročně pomocí sady AVS100. Inhibiční přípravek v systému ponechejte, nevypouštějte.

Bezpečnostní opatření

Směs není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

  • 1 l kanystr
  • 20 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10 °C do +35 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.