Q803R – Vysoce účinná čisticí směs na korozní nečistoty a usazeniny

Vysoce účinná čisticí směs Q803R je určena pro odstraňování korozních nečistot a usazenin v topných a chladících systémech a ve výměnících zdrojů tepla / chladu. Prodlužuje účinnost a životnost systémů, přičemž je vhodná pro jejich akutní čištění.

Vlastnosti:

 • odstraňuje rez a další korozní nečistoty ze systému topení a chlazení
 • narušuje strukturu vodního kamene v topných a chladících systémech
 • pomáhá obnovit cirkulaci systému
 • směs má neutrální pH – není zapotřebí žádný neutralizační postup
 • nepoškozuje sklo a plasty
 • je vhodná pro běžně používané typy kovů včetně hliníko-křemičitých slitin

Splňuje ČSN 14868

Základní informace k čistící směsi Q803R

 • hustota při 20 °C: 1,1 g/cm3
 • pH: 6
 • rozpustnost: s vodou plně mísitelný
 • vzhled: nažloutlá/světle hnědá kapalina s obsahem bílého sedimentu
 • zápach: charakteristický
 • varianty balení:
  • 1 l kanystr
  • 5 l kanystr
  • 10 l kanystr

Pokyny k použití čistící směsi Q803R

Před použitím je třeba nádobu s přípravkem řádně protřepat. Může obsahovat usazeniny na dně obalu. Pokud se usazeninu nedaří rozmíchat, lze k jejímu rozpuštění použít teplou vodu.

 1. Před zahájením procesu čištění doporučujeme instalaci magnetického mechanického filtru.
 2. Systém napusťte měkkou až středně tvrdou vodou (≤ 10°dH) a nadávkujte čisticí směs Q803R ve vhodném poměru s vodou.
 3. V závislosti na složitosti, velikosti systému a množství nečistot čistěte definovaným množstvím přípravku po dobu uvedenou v tabulce.
 4. Během čištění stoupá hodnota pH. Pokud pH dosáhne hodnoty 8,5–8,7, je kapacita čistícího přípravku vyčerpána.
 5. V případě velmi silného znečištění systému celý proces zopakujte.
 6. Po vyčištění systém vypusťte a řádně propláchněte (dle normy ČSN 14868 min. 2x). Následně systém napusťte vhodně upravenou vodou (demineralizace vody pomocí jednotky AVDK 1000) a ošetřete inhibičním přípravkem řady ULTIMA Q100.

Doporučené dávkování a délka čisticího procesu

Čas čistícího procesu závisí na množství nečistot v systému a koncentraci použité čisticího přípravku.

Přehled doporučené koncentrace výrobku a potřebného času čištění:

Typ čištění Dávkování Doba
Nový systém
Povrchová koroze 1% 1-2 hodiny
Provozovaný systém
Mírná koroze 2% 2 dny
Rozvinutá koroze

3 %
5 %

3 dny
2 dny

Silná koroze 5-10 % 3-5 dní

Bezpečnostní opatření

 • Směs není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
 • Bezpečnostní list obdržíte na vyžádání u výrobce/distributora.
 • Nepoužívat neředěné.

Skladování

 • Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10 °C do +35 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
 • Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.