AVDK Permanent 1000 – Demineralizační jednotka

AVDK Permanent 1000: Demineralizační jednotka, která slouží k řízené demineralizaci napouštěcí vody pro topné a chladicí systémy. Permanentní jednotka je určena k trvalé instalaci a dopouštění topného nebo chladicího systému.

Výrobek nabízíme ve variabilní výbavě dle požadavků zákazníka na komfort ovládání.

Splňuje ČSN 14868

AVDK Permanent 1000: Základní vlastnosti demineralizační jednotky

 • Určena pro úpravu napouštěcí vody do topných a chladicích systémů
 • Demineralizační kapacita 1000 l vody při vstupní tvrdosti vody 15°dH
 • Možnost nastavení přesného poměru míchání demineralizované vody se surovou vodou
 • Možnost kontroly vyčerpání demineralizační náplně
 • Určena k trvalé instalaci
 • Maximální tlak při průtoku vody je 6 bar a maximální doporučený statický tlak vody je 2 bar.

Možnosti rozsahu vybavení demineralizační soustavy AVDK Permanent 1000/xx

Přehled prvků výbavyTyp xxxx/ 10Typ xxxx/ 20Typ xxxx/ 11Typ xxxx/ 21Typ xxxx/ 12Typ xxxx/ 22Typ xxxx/ 13Typ xxxx/ 23
Ventil redukce tlakuxxxx
Filtr mechanických nečistot
Potrubní oddělovač / zpětná klapka
Vodoměrxxxx
Impulsní vodoměrxxxx
Demineralizační jednotka vč. provozního bypass
Konduktometr
Vnější obtokový bypassxx
Doplňovací zařízeníxxxx
Dávkovací čerpadlo pro aplikaci chemických přípravkůxxxx
Propojovací flexi hadice, 80 cm, 3/4" vnitřní
Připojovací flexi hadice, 1,2 m, 3/4" vnitřní
Instalační konstrukcexx

Popis zapojení (zobrazeno zapojení typu AVDK Permanent 1000/23)

AVDK Permanent 1000: Demineralizační jednotka - popis zařízení

AVDK Permanent 1000: POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Filtr mechanických nečistot

Filtr mechanických nečistotMechanický filtr pro ochranu komponent před poškozením nečistotami. V těle filtru je umístěna filtrační nerezová vložka.

Technické parametry

 • Materiál: poniklovaná mosaz
 • Filtrační vložka: nerezová, 100 mikronů
 • Těsnění:  NBR
 • Provozní kapalina: voda
 • Velikost připojení: ¾“
 • Max. pracovní tlak: 16 Bar
 • Max. pracovní teplota: 100 °C
 • Průtok: 5,80 m3/h

Schéma funkčnosti filtru

Provozní medium vtéká do mechanické komory, která slouží k oddělení nečistot, které jsou v provozní kapalině. Ty jsou zachyceny do akumulační záchytné komory, která brání jejich další cirkulaci systémem. Filtrační vložka je o jemnosti 100 mikronů. Tím je zajištěna maximální efektivnost filtrace, kdy je minimalizováno riziko rychlého zanesení filtru a zároveň tak zvyšuje využití filtrační kapacity.

Filtrační vložka je snadno omyvatelná, čímž je zajištěna jednoduchá údržba a dlouhodobá funkčnost. V případě nevyčištění filtru od nečistot může dojít k celkovému zanesení vložky, zablokování a nepropustnosti filtru. Pro odstranění poruchy je v případě zanesení filtru postačující vyčistění filtru.

Vyčištění filtru, údržba

Pro zajištění správné funkčnosti filtru je nutná pravidelná kontrola a čištění filtru. Před vyčištěním filtru R MAG, zkontrolujte, že je čištění bezpečné.

 1. Uzavřete kulové ventily na vstupu a výstupu filtru.
 2. Vypusťte z filtru odkalovacím ventilem vodu.
 3. Odmontujte dolní část těla filtru, vyjměte filtrační vložku.
 4. Omyjte filtrační vložku.
 5. Zkompletujte filtr – vložte filtrační vložku v horní části těla filtru, našroubujte dolní část na horní část těla filtru.
 6. Uzavřete odkalovací ventil.
 7. Otevřete výstupní a vstupní kulový ventil pro obnovení provozu.

2. Potrubní oddělovač/zpětná klapkaPotrubní oddělovač Backflow ¾“

Potrubní oddělovač neboli oddělovač systémů je armatura, která bezpečně ochrání rozvody pitné vody před kontaminaci způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem nebo zpětným nasátím. Podle platné normy ČSN EN 1717 se instaluje všude tam, kde je potřeba oddělit řád pitné vody od rozvodů tekutin tř. 4, tzn. tekutin, které představují nebezpečí pro lidské zdraví vzhledem k přítomnosti toxických, radioaktivních, mutagenních nebo karcinogenních látek. Do kategorie kapalin 4 patři mj. i voda s inhibitory koroze pro plnění topných nebo chladicích okruhů.

Potrubní oddělovač má vnitřní prostor rozdělen do tří komor. Rozdíl tlaků mezi jednotlivými komorami je přesně definován. Při zpětném sání klesne tlak na vstupní straně, pod hodnotu 0,14 bar je riziko zpětného tlaku nebo zpětného nasání. Pokud rozdíl tlaku mezi vstupní a střední komorou poklesne na 0,14 bar, přívod pitné vody se uzavře, otevře se vypouštěcí ventil ve střední komoře a voda z ní je vypouštěna do atmosféry.

Potrubní oddělovač se skládá z těla z červeného bronzu nebo z nerezové oceli, ventilové vložky s vestavěným zpětným ventilem a vypouštěcím kohoutem, výstupního zpětného ventilu, tři kulových ventilů pro připojení přístroje na měření diferenčního tlaku, připojovacího šroubení a výtokové přípojky. Je určen pro instalaci do vodorovného potrubí, před a za něj je nutno namontovat uzavírací ventily.

Hlavními charakteristickými rysy potrubního oddělovače je vysoká bezpečnost ochrany rozvodného systému pitné vody, kterou zajišťují dva zpětné ventily a jeden vypouštěcí ventil, dále nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudění.

Potrubní oddělovač není citlivý na kolísání tlaku, nedochází u něj k žádnému odkapávání z vypouštěcího kohoutu. Pro ochranu před nečistotami z vodovodních rozvodů má na přívodu vestavěné sítko. Potrubní oddělovač umožňuje neomezený přístup ke všem vnitřním komponentům a jednoduchý servis.

Technické parametry

 • Max. pracovní teplota: 65 °C
 • Připojení: ¾“
 • Stavební délka: 179 mm
 • Výška: 178 mm

3. Vodoměr 

VodoměrJednovtokový suchoběžný vodoměr na studenou a teplou vodu určený pro měření spotřeby pitné vody Splňuje podmínky EU pro použití na pitnou vodu. Zabudovaná antimagnetická ochrana. Nové modulární počítadlo s mechanickým a elektronickým rozhraním pro nasazení komunikačních modulů SensusBase.

Technické parametry

 • Jmenovitý průtok: 2,5 m3/h
 • Maximální průtok: 5 m3/h
 • Přechodový průtok: 0,200 m3/h
 • Minimální průtok: 0,050 m3/h
 • Průtok při tlak. ztrátě 1bar: 5 m3/h
 • Nejvyšší dovolený tlak: 16 bar
 • Tlaková ztráta: 1 bar
 • Nejvyšší dovolená teplota: 30/90 °C
 • Závit vodoměru: 1“
 • Závit přípojky: ¾“
 • Světlost vodoměru: 20 mm
 • Stavební délka: 130 mm
 • Výška vodoměru: 60 mm
 • Šířka vodoměru: 70 mm
 • Hmotnost vodoměru: 0,55 kg

4. Impulzní vodoměr

Vodoměry se zabudovaným impulsním výstupem jsou určeny na měření protečeného objemu studené vody potrubím. Nabízí optimální řešení pro:

 • řízení dávkování elektromagnetickými dávkovacími čerpadly,
 • dálkový přenos naměřených hodnot,
 • systémy odečtu dat.

Vodoměry mají vysokou přesnost a citlivost, které vyhovují normám CEE. Jejich plastové a kovové části, zejména ty, které přicházejí do styku s vodou, vyhovují aktuálním předpisům. Vodoměry jsou určeny pro montáž do vodorovného potrubí, pro studenou vodu do 40 °C. Jsou opatřeny vodovzdorným číselníkem.

Technické parametry

 • Jmenovitý průtok: 2,5 m3/h
 • Minimální průtok: 50 l/h
 • Tranzitní průtok: 200 l/h
 • Max. odečet: 10 000 m3
 • Velikost připojení : ¾“
 • Průměr připojení: 20 mm
 • Stavební délka (bez šroubení): 130 mm
 • Stavební délka (vč. šroubení): 228 mm
 • Výška: 90 mm

Nabízí optimální řešení pro

 • Řízení dávkování elektromagnetickými dávkovacími čerpadly
 • Dálkový přenos naměřených hodnot
 • Systémy odečtu dat

5. Automatické mechanické dopouštění vody

Automatická doplňovací jednotka, která umožňuje doplňování kapaliny v topných systémech. Redukční ventil je typu membrány a je vybaven manometr pro měření výstupního tlaku.

Automatické mechanické doplňovací zařízeníTechnické parametry

 • Materiál:  mosaz
 • Provozní kapalina: voda
 • Velikost připojení: ¾“
 • Max. vstupní provozní tlak: 16 Bar
 • Nastavitelný výstupní tlak: 0,5–4 bar
 • Max. pracovní teplota: 80 °C
 • Manometr: 0–4 bar
 • Filtrační vložka: 500 µm

Konečná kalibrace zařízení musí být provedena kompletně s hydraulickým okruhem – uzavřené ventily, jinak by hodnoty byly ovlivněny – tlak klesá ve vztahu k množství požadovaného průtoku. Kalibrace se provádí pomocí ventilu otáčením ve směru hodinových ručiček, kdy se hodnoty zvyšují a proti směru hodinových ručiček naopak snižují.

Kalibrace

 • Uzavřete ventil za redukčním ventilem.
 • Redukci tlaku kalibrujte podle příslušného klíče.
 • Kalibrace je dokončena, když manometr ukazuje požadovaný tlak.
 • POZOR: Při provozu systému může být tlak zkreslen přetlakem tepelného systému. Vždy je nutné provést opravu pomocí systému při teplotě okolí.

6. Dávkovací čerpadlo

Dávkovací čerpadloDávkovací čerpadlo je určeno k přesnému proporcionálnímu dávkování chemických roztoků v závislosti na průtoku vody potrubím, do kterého se roztok dávkuje. Dávkování řídí impulsní vodoměr. Čerpadlo je vybaveno dělícím a násobícím modem, což umožňuje přesně nastavení dávkovaného množství.

Čerpadlo je vybaveno čidlem hlídání hladiny, při minimální výšce se čerpadlo vypne. Materiály čerpadla, které přichází do styku s dávkovanou kapalinou, zaručují možnost čerpání většiny chemických látek, jež se používají při úpravě vody.

Čerpadlo, které se dodává vybavené vším potřebným pro instalaci a vzájemné propojení, v dodávce obsahuje tyto komponenty:

 • dávkovací čerpadlo
 • vodoměr s impulsním výstupem 4x do 1l
 • sonda hlídání hladiny
 • PVDF sací ventil se sítkem
 • PVDF vstřikovací ventil G ½“
 • PVC průhledná hadička saní 4×6, 1,5 m
 • PVC odvzdušňovací hadička 4×6, 1,5 m
 • PE neprůhledná hadička vstřiku, 2 m
 • držák pro upevnění a šroubky

Technické parametry

 • Provozní napětí/příkon: 230 V/50–60 Hz/18 W
 • Teplota dávkované kapaliny: max. 40 °C
 • Teplota upravované vody: max. 88 °C
 • Teplota okolního prostředí: 4–40 °C
 • Maximální průtok: 5 m3/h
 • Relativní vlhkost vzduchu:  90 %
 • Max. počet zdvihů za minutu: 150
 • Materiálové složení:
  • hlavice: PVDF
  • membrána a kuličky: PTFE (teflon)
  • O kroužky (těsněni): viton
 • Dávkované množství do tlaku:
  • 8 bar – 2 l/hod – 0,22 ml/zdvih
  • 5 bar – 5 l/hod – 0,55 ml/zdvih
  • 2 bar – 7 l/hod – 0,77 ml/zdvih

  7. AVDK 1000

  Demineralizační jednotka AVDK 1000Demineralizační jednotka AVDK 1000 slouží k řízené demineralizaci napouštěcí vody pro topné a chladicí systémy. AVDK 1000 je přenosná jednotka určena k naplnění topné soustavy nebo doplnění topné soustavy demineralizovanou vodou. Jednotka AVDK 1000 není určena pro permanentní instalaci na dopouštění demineralizované vody do topného systému (pro tento účel je určena jednotka AVDK Permanent).

  Výrobek AVDK 1000 odpovídá současnému stavu techniky a splňuje předpisy evropských norem.

  Splňuje ČSN 14868

  Vlastnosti

  • Určené pro úpravu napouštěcí vody do topných a chladicích systémů.
  • Kapacita 1000 l vody při vstupní tvrdosti 15°dH.
  • Možnost nastavení přesného poměru míchání demineralizované vody se surovou vodou.
  • Možnost kontroly vyčerpání demineralizační náplně.

  Technické údaje

  Demineralizační jednotka AVDK je válcová tlaková nádoba z polypropylénu. V horní části nádoby je rozvodná hlava pro připojení vstupu a výstupu vody opatřená vnitřním závitem. Uvnitř nádoby je umístěn rozvod upravované vody, opatřený filtrační tryskou.

  Filtrační lože demineralizační jednotky je tvořeno mixbedem – směsnou iontoměničovou pryskyřicí. Úpravou vody na mixbedovém loži v jednotky lze dosáhnout v závislosti na kvalitě vstupní vody a provozních podmínkách vodivosti upravené vody 1,0 – 5,0 µS/cm.

  Součástí demineralizační jednotky AVDK je konduktometr a kulový ventil na obtoku. Před demineralizační jednotku je doporučeno nainstalovat ochranný předfiltr o jemnosti 100 µm.

  Technické parametry AVDK 1000

  Velikost připojení ¾“
  Výstupní vodivost 1–5 µs/cm
  Průtok (doporučený) 1 m3/hod
  Maximální pracovní tlak 6 bar
  Max. pracovní teplota 45 oC
  Demineralizační kapacita při vstupní tvrdosti vody 6°dH 2540 l
  10°dH 1530 l
  15°dH 1020 l
  20°dH 760 l
  25°dH 610 l
  Objem demin. náplně 10 l
  Výška jednotky 710 mm
  Průměr jednotky 190 mm

  Popis zařízení

  Demineralizační jednotka AVDK 1000 - popis zařízení

  Instalace zařízení

  Před zahájením používání jednotky je nutné naplnit jednotku demineralizační náplní. Postup viz výměna filtrační náplně (str. 3). Demineralizační jednotka AVDK musí být postavena na vodorovném podloží, jehož nosnost odpovídá provozní hmotnosti jednotky.

  Na připojovacím dílu demineralizační jednotky je šipkami vyznačen vstup a výstup vody. Demineralizační jednotku doporučujeme instalovat na obtok pomocí 3 obtokových ventilů. Obtok by tak měl zajistit možnost odstavení jednotky při výměně demineralizační náplně.

  V tabulce je uveden maximální průtok pro jednotlivé demineralizační jednotky, který je zapotřebí nastavit tak, aby nebyl překračován. Pootevřením kulového ventilu se nastaví směšování demineralizované vody se surovou vodou pro nastavení požadované výstupní el. vodivost upravené vody.

  Hodnota el. vodivosti smíchané vody se zobrazuje na displeji konduktometru (pravé pole na konduktometru). Uzavřením kulového ventilu na by-passu obsluha nastaví průtok vody pouze přes demi jednotku a kvalita této vody bude mít parametry demineralizované vody. Hodnota na levém a pravém poli konduktometru se bude rovnat.

  Postup při výměně filtrační náplně

  Pokud se hodnota vodivosti na výstupu z demineralizační jednotky (hodnota na konduktomeru „BEFORE“, obr. čidlo 4) zvýší na více jak 10 μS/cm, začíná být demineralizační náplň vyčerpaná a je nutné ji vyměnit za novou.

  Modrá tlaková nádoba demineralizační jednotky je v horní části opatřena závitem 2 ½“, do kterého je zašroubovaná rozvodná hlava. Při výměně náplně se musí rozvodná hlava z tlakové nádoby odšroubovat. Pod rozvodnou hlavou je v tlakové nádobě demineralizační jednotky vložena středová trubka s dolní tryskou.

  Při výměně filtrační náplně je nutné dodržet následující kroky

  1. Odšroubujte rozvodnou hlavu s filtrační horní tryskou, vyjměte ji společně se středovou trubkou s dolní tryskou.
  2. Vysypte z tlakové nádoby vyčerpanou filtrační náplň (mixbed).
  3. Do prázdné tlakové nádoby vložte středovou trubici. Na středovou trubici nasaďte zátku z plnicí sady. POZOR – do středové trubice se nesmí dostat žádná filtrační hmota, filtr by nefungoval! Trubice se musí usadit do nejnižšího místa tlakové nádoby a to tak, aby konec trubice byl v rovině s vrchní plochou nádoby, nesmí vyčnívat z nádoby.
  4. Pokud by vyčnívala trubice z nádoby, nelze opět našroubovat rozvodnou hlavu. Středová trubice musí být usazena ve středu nádoby – po nasypání filtrační náplně již nelze usazení trubky opravit.
  5. Pomocí trychtýře z plnicí sady začněte plnit tlakovou nádobu novou filtrační náplní – mixbedovou pryskyřicí. POZOR – je nutné stále udržovat středovou trubici přesně uprostřed plnícího otvoru, jinak by nešla nasadit rozvodná hlava!
  6. Sejměte zátku ze středové trubky.
  7. Povrch nádoby očistěte od zbytku filtrační hmoty, nasaďte na středovou trubici, filtrační košík s rozvodnou hlavou a našroubujte na tlakovou nádobu. Natáčení hlavy na nádobu musí jít lehce. Potom rozvodnou hlavu dotáhneme. Při dotahování nepoužívat nářadí, stačí síla rukou.

  Elektronický konduktometr

  Elektronický konduktometrPopis zařízení

  1. POWER – tlačítko pro zapnutí s automatickým vypnutím.
  2. políčko BEFORE – hodnota konduktivity demineralizované vody (obr. čidlo 4).
  3. políčko AFTER – hodnota konduktivity výstupní vody – smíchané (obr. čidlo 5).

  Způsob použití

  1. Zapněte tlačítko „POWER“ pro uvedení do provozu.
  2. V poli „Before“ se zobrazí hodnota konduktivity demineralizované vody.
  3. V poli „After“ se zobrazí hodnota konduktivity výstupní vody – smíchané.
  4. Směšovacím ventilem nastavte poměr vody demineralizované vody a neupravené vody tak, abyste dosáhli požadované výstupní konduktivity.
  5. Display se automaticky vypíná asi po 30 s.

  Pozn.: Funkce LED kontrolky není pro účely tohoto typu demineralizačních jednotek použita. Změna barevnosti LED kontrolky nemá vliv na úpravu vody a její funkci.

  Výměna baterie

  1. Odstraňte kryt baterie.
  2. Instalujte novou baterii 3 V CR2032 a ujistěte se, že je baterie umístěna správně kladným „+“ pólem nahoru.
  3. Zavřete kryt baterie. Zmáčkněte tlačítko pro vyzkoušení měřící jednotky. Na LCD musí být zobrazena v obou polích „Before“ respektive „After“. Pokud nesvítí, zkontrolujte umístění a napětí napájecí baterie. Pak opakujte kontrolní zapnutí.
  4. Baterii vyměňte v případě, že LCD zobrazuje matně a čísla nejsou jasně čitelná.

  Recyklace částí zařízení

  Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
  Likvidujte odpad na konci životnosti přístroje dle platných zákonných ustanovení.
  Použitou a vyčerpanou demineralizační náplň je možné vrátit dodavateli.

  8. Regulátor tlaku

  Regulátor tlakuPístový tlakový redukční ventil z řady RBM RinoxDue slouží k regulaci tlaku na optimální provozní hodnoty. Vždy musí být instalován před systém, přičemž se doporučuje pro použití v topných a vodovodních systémech se vstupním tlakem nepřesahujícím 25 barů. Správná volba počtu redukčních ventilů nezbytných k dosažení regulace tlaku je důležitá, aby se zabránilo kavitačním jevům.

  Technické parametry:

  • Velikost připojení: ¾“
  • Max. vstupní pracovní tlak: 25 bar
  • Nastavitelný výstupní tlak: 0,5÷7 bar
  • Maximální pracovní teplota: 80 °C
  • Materiál: mosaz
  • Provozní kapalina: voda
  • Průměr připojení: 47 mm
  • Výška ventilu: 130 mm
  • Šířka ventilu: 60 mm

  Instalace zařízení

  AVDK Permanent 1000: Demineralizační jednotka - instalaceZprovoznění zajišťuje technik společnosti AV EQUEN s.r.o.

  1. Montážní podmínky

  Pro optimální montáž a následný provoz kompletní demineralizační sestavy doporučujeme prostor s těmito minimálními manipulačními rozměry:

  • šířka: 350 mm
  • výška: 000 mm
  • hloubka: 400 mm

  2. Připojení vody

  • Připojení vody do jednotky zredukujte na dimenzi DN25 (3/4“).
  • Jednotka AVDK má vstupu i výstupu vnější závit ¾“.
  • Jednotku AVDK připojte dle směru toku na jednotlivých komponentech zařízení Permanent (počáteční je předfiltr).
  • Jednotku nepřidělávejte na pevno, optimální je pancéřová hadice.

  3. Připojení elektřiny

  • K zařízení je nutné přivézt el. proud 230 V pro připojení dávkovacího čerpadla.

  4. Nosná konstrukce

   • Samonosný hliníkový rám – montáž na stěnu: nedílná součást dodávky pro typy AVDK Permanent / 11, 12, 13, 21, 22 a 23
   • Samonosný hliníkový rám – montáž na podlahu: dodávka na objednávku pro typy AVDK Permanent / 11, 12, 13, 21, 22 a 23