Chemické, fyzikální a senzorické ukazatele

Zvýšený obsah některých nežádoucích látek ve vodě nemusí nutně pocházet jen z lidské činnosti, ale může být dán geologickým podložím.

Konduktivita (měrná elektrická vodivost)

Konduktivita je přibližná míra koncentrace iontově rozpuštěných látek ve vodě. Nepřímo tedy vyjadřuje obsah minerálních látek (solí) ve vodě. Limit konduktivity pro pitnou vodu je 1250 µS/cm, ale optimálně by pitná voda měla obsahovat méně rozpuštěných látek. Vody s vysokou mineralizací nejsou vhodné pro stálé pití ani pro provoz technických zařízení.

Co může vysoká mineralizace způsobit?

 • nepříjemnou chuť vody (v závislosti na složení)
 • zdravotní problémy
 • technické obtíže

Rizika

 • průjmová onemocnění u přechodného uživatele
 • technické problémy – snižování životnosti potrubí a bojlerů

Jak je odstranit?

 • standardizované řešení – úpravna voda s vhodnou technologií odstraňující nežádoucí prvky
 • individuální projektové řešení dle specifických podmínek – úpravna vody dle specifikace

Celková tvrdost vody

Podle současných norem se tvrdost vody vyjadřuje jako suma vápníku a hořčíku. Tvrdost vody záleží na charakteru půdy, kterou protéká: vápenatá půda dává vodu tvrdou, půda žulová a písčitá dává vodu měkkou. Hygienický limit sumy vápníku a hořčíku je uváděn pouze jako doporučená hodnota. Ze zdravotního hlediska je optimální koncentrace 2 – 3,5 mmol/l.

Z technického hlediska můžeme rozlišovat vodu jako měkkou nebo tvrdou. Toto označení pochází z konce 18. století, kdy bylo pozorováno, že pokud je zelenina vařena ve vodě s vysokým obsahem vápníku a hořčíku, zůstává delší dobu tvrdá. Tvrdost vody se uvádí v mmol/l, často se však používají i starší jednotky jako německé stupně (°N či °dH).

Stupnice tvrdosti vod

 • velmi měkká: 0 – 0,7 mmol/l | 0 – 4 °dH
 • měkká: 0,7 – 1,3 mmol/l | 4 – 7 °dH
 • středně tvrdá: 1,3 – 2,1 mmol/l | 7 – 12 °dH
 • dosti tvrdá: 2,1 – 3,2 mmol/l | 12 – 18°dH
 • tvrdá: 3,2 – 5,3 mmol/l | 18 – 30 °dH
 • velmi tvrdá: > 5,3 mmol/l | > 30 °dH

Co může vysoká tvrdost vody způsobit?

 • zhoršené senzorické vlastnosti vody – tvorba nežádoucího povlaku na hladině čaje či kávy, negativní vliv na chuť vody
 • technické obtíže – tvorba vodního kamene

Riziko: vysoká tvrdost vody

 • tvorba vodního kamene – snižování životnosti potrubí, bojlerů, varných nádob
 • snížený účinek pracích prostředků, mýdlo málo pění a hůře myje
 • prádlo vyprané v tvrdé vodě je hrubší a méně příjemné na dotek, více žloutne a dříve zapáchá, protože vodní kámen napomáhá množení bakterií, vlákna prádla obalená vodním kamenem jsou přirozeně hrubší, což zvyšuje tření mezi jednotlivými vlákny – to vede k jejich mechanickému poškození

Riziko: nízká tvrdost vody

 • nedostatečný příjem těchto látek může mít negativní dopad na lidské zdraví

Řešení: vysoká tvrdost vody

 • standardizované řešení – úpravna voda s vhodnou technologií odstraňující nežádoucí prvky
 • individuální projektové řešení dle specifických podmínek – úpravna vody dle specifikace

Řešení: nízká tvrdost vody

 • standardizované řešení – filtrační nádoba s vhodnou náplní s pravidelnou frekvencí výměny filtrační náplně
 • individuální projektové řešení dle specifických podmínek – úpravna vody dle specifikace

Chemické, fyzikální a senzorické ukazatele

pH

Optimální pH vody činí 6 – 8. S výjimkou extrémních hodnot nemá pH přímý zdravotní význam. Neobvykle vysoké pH může mít voda v nové šachtové studni s betonovými skružemi, které může přetrvávat i několik měsíců. Nízké pH je charakteristické pro měkké vody.

Co může nevhodné pH způsobit?

 • technické problémy

Rizika spojená s nevhodným pH

 • vysoké pH snižuje účinnost dezinfekce
 • vysoké pH může dát vodě nepříjemnou chuť
 • nízké pH je spojeno s agresivitou vody a korozí kovů (reznutí trubek, čerpadel…)

Řešení: nízké pH

 • standardizované řešení
  • filtrační nádoba s vhodnou náplní s pravidelnou frekvencí výměny filtrační náplně
  • úpravna voda s technologií pro dávkování vhodných chemických přípravků
 • individuální projektové řešení dle specifických podmínek – úpravna vody dle specifikace

Řešení: vysoké pH

 • standardizované řešení – úpravna voda s technologií pro dávkování vhodných chemických přípravků
 • individuální projektové řešení dle specifických podmínek – úpravna vody dle specifikace

Chemické, fyzikální a senzorické ukazatele