Chloridy (Cl-)

Chloridy představují přirozenou součást vod, jejich koncentrace je závislá na geologickém podloží. Pokud je vysoký obsah chloridů spojen s vysokou koncentrací sodíku a vodní zdroj se nachází poblíž komunikace, je zde podezření na kontaminaci vody posypovou solí.

Co způsobují?

  • vysoké koncentrace nepříznivě ovlivňují chuť vody
  • zvyšují korozní schopnost vody

Rizika

  • poškození mechanických částí rozvodů vody korozí
  • nebezpečné především pro nerezové materiály (výměníky, zásobníky TUV, komponenty čerpadel)

Jak je odstranit?

  • standardizované řešení – úpravna voda s vhodnou technologií odstraňující nežádoucí prvky
  • individuální projektové řešení dle specifických podmínek – úpravna vody dle specifikace