Barva, zákal a zápach

Zabarvení vody může být způsobeno přítomností barvotvorných organických látek (např. huminových), sloučenin kovů (železo, mangan, měď), barevných částic planktonu či nerozpuštěných látek.

Zákal znamená snížení průhlednosti vody vyvolané přítomností koloidních látek jako je pyl, prach nebo mikroorganismy.

Zápach je způsoben rozpuštěnými plyny ve vodě. Jeho příčiny mohou být různé:

  • hnilobný zápach (příčinou jsou bahenní plyny, často v kopaných povrchových studních)
  • zápach po železe (příčinou je zvýšený obsah železa)
  • zápach po sirovodíku (příčinou zápachu po sirovodíku je přítomnost anaerobních bakterií, které jsou sice zdraví neškodné, ovšem v redukčním prostředí se „živí“ ve vodě přítomnými sírany a redukují je na sirovodík; zápach vody připomínající zkažená vejce je typický pro hlubinné vrty s přítomností železa a manganu)

Voda by měla být bez zákalu, bezbarvá a bez zápachu.

Jak je odstranit?

  • standardizované řešení – filtrační nádoba s vhodnou náplní s pravidelnou frekvencí výměny filtrační náplně
  • individuální projektové řešení dle specifických podmínek – úpravna vody dle specifikace