Pesticidy a herbicidy

Za určitých podmínek mohou aplikované pesticidy a herbicidy kontaminovat zdroje vody. Obecně platí, že k tomu nejčastěji dochází při intenzivních deštích, kdy dochází k jejich splavování nebo při používání téže chemické látky, která se v půdě hůře rozkládá, je perzistentní nebo se v půdě dlouhodobě hromadí její zbytky (rezidua) či jsou vysoce rozpustné ve vodě.

Co pesticidy a herbicidy způsobují?

  • zdravotní problémy
  • mohou se kumulovat v půdní vrstvě

Rizika

  • kumulace a otravy u necílových organismů
  • mohou způsobit poškození a úhyn rostlin
  • většinu herbicidů lze považovat za nebezpečné látky, které obsahují toxické nebo karcinogenní příměsi

Jak je odstranit?

  • standardizované řešení – filtrační nádoba s vhodnou náplní s pravidelnou frekvencí výměny filtrační náplně
  • individuální projektové řešení dle specifických podmínek – úpravna vody dle specifikace