Q100 Basic – Měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladicí systémy

Filmotvorný, inhibiční přípravek Q100 Basic je určený k ochraně systému před vznikem koroze a usazování vodního kamene.
Je vhodný pro všechny typy uzavřených systémů topení a chlazení.

Vlastnosti:

  • dávkování 1 litr na 100 litrů objemu systému (tj. 8 – 10 radiátorů)
  • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
  • určen pro domácí i průmyslové aplikace
  • předpokládaná doba pro doplnění 2 – 3 roky, dle výsledků kontroly
  • koncentraci lze zkontrolovat pomocí testovací sady AVS100
  • použitelný i pro glykolové nemrznoucí směsi
  • ponechává se v systému, nevypouští se

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
žluto-jantarová kapalina
Zápach
charakteristický
pH
8
Hustota při 20°C
1,13 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný


Dávkování a aplikace:

Doporučujeme přípravek aplikovat do vyčištěného systému – nový systém zbaven montážních a pasivačních přípravků, starý systém od koroze, vápenatých usazenin (vodního kamene), bakterií a kalů. V případě aplikace inhibičního přípravku Q100 Basic do znečištěného systému může inhibitor částečně působit i jako rozpouštědlo usazenin a nečistot a tím se provozní voda může zakalit nebo zabarvit a mohou se v ní objevit rozpuštěné (odstraněné) nečistoty.
Systém před uvedením do provozu napusťte vodou dle požadavku výrobce kotlů (úprava vody pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort) a nadávkujte přípravek Q100 Basic v množství 1% objemu systému, tj. 1 litr na 100 l. Koncentraci přípravku změřte alespoň 1x ročně pomocí sady AVS100. Inhibiční přípravek v systému ponechejte, nevypouštějte.

Balení
• 1 l kanystr

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +35°C), suchém a dobře
větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.

Bezpečnostní opatření

Směs není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.