Q100 Basic – Multifunkční měřitelný inhibitor koroze

Filmotvorný, inhibiční přípravek Q100 Basic je určený k ochraně systému před vznikem koroze a usazování vodního kamene.
Je vhodný pro všechny typy uzavřených systémů topení a chlazení.

Vlastnosti:
• zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin a koroze
• pomáhá zabránit vytváření plynného vodíku
• pomáhá snižovat hlučnost kotle či ohřívače
• vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
• určen pro domácí i průmyslové aplikace
• předpokládaná doba pro doplnění 1 – 2 roky, dle výsledků kontroly
• koncentraci lze zkontrolovat pomocí testovací soupravy
• použitelný i pro glykolové nemrznoucí směsi
• dávkování 1 litr na 100 litrů objemu systému (tj. 8 – 10 radiátorů)
• ponechává se v systému, nevypouští se

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
světle žlutá
Zápach
slabý
pH
6,5
Hustota při 20°C
1,10 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný


Dávkování a aplikace:

Doporučujeme přípravek aplikovat do vyčištěného systému  – nový systém zbaven montážních a pasivačních přípravků, starý systém od koroze, vápenatých usazenin (vodního kamene), bakterií a kalů. V případě aplikace inhibičního přípravku Q100 Basic do znečištěného systému může inhibitor částečně působit i jako rozpouštědlo usazenin a nečistot a tím se provozní voda může zakalit nebo zabarvit a mohou se v ní objevit rozpuštěné (odstraněné) nečistoty.

Systém před uvedením do provozu napusťte vodou dle požadavku výrobce kotlů a nadávkujte přípravek Q100 Basic v množství 1% objemu systému, tj. 1 litr na 100 l. Koncentraci přípravku je vhodné měřit alespoň 1x ročně pomocí AVS100. Inhibiční přípravek v systému ponechejte, nevypouštějte.

Balení
• 1 l kanystr

Skladování:
Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +35°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.