Q700 – Ochranný biocidní přípravek

Biocidní přípravek Q700 účinně likviduje bakterie, odstraňuje jimi způsobené usazeniny a ucpávky v provozovaných systémech. U nových a vyčištěných systémů působí jako ochranný přípravek, který zabraňuje růstu bakterií a kvasinek v systémech.
Určeno pro systémy chlazení a topení včetně podlahového vytápění.


Vlastnosti

 • vytváří antibakteriální prostředí v podlahovém topení
 • chrání nové podlahové systémy
 • účinně likviduje bakterie
 • odstraňuje ucpávky a usazeniny způsobené kaly
 • kompatibilní pro glykolové kapaliny
 • bezpečná manipulace
 • nekorozivní
 • netoxický a biologicky rozložitelný
 • ponechává se v systému, nevypouští se
 • prodlužuje účinnost a životnost systémů
 • určena pro domácí i průmyslové aplikace


Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
světle žlutá kapalina
Zápach
charakteristický
pH
8 – 9,5
Hustota při 20 °C
1,02 – 1,04 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

 

Dávkování a aplikace

Ředící poměry: 1l na 300 l objemu systému – účinná koncentrace směsi.

Nový (vyčištěný) systém: Systém před uvedením do provozu napusťte vodou dle požadavku výrobce kotlů a nadávkujte přípravek Q700 v množství 1 litr na 300 l objemu vody v systému.
Biocidní přípravek v systému ponechejte, nevypouštějte.
Q700 lze kombinovat s inhibičním přípravkem Q100 a Sentinel X100.

Provozovaný systém: Biocidní přípravek Q700 nadávkujte 1 l na 300 l objemu systému. Přípravek Q700 nechte v systému cirkulovat současně s přípravkem Q400 (čisticí směs na kaly a usazeniny), po vyčištění systém vypusťte a propláchněte.
Do systému naplněného vhodně upravenou vodou také aplikujte biocidní přípravek Q700 pro dlouhodobou ochranu systému.


Balení

 • 1 l kanystr
 • 20 l kanystr


Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +30°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.

Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.


Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.