Co děláme

Naše společnost nabízí kompletní portfolio všech výrobků a služeb pro oblast tepelné a chladicí techniky. Tepelná technika (tepelná čerpadla, topné systémy, chlazení a klimatizace, solární systémy) představuje složité technologické celky, které vyžadují pro bezproblémový provoz nejen kvalitní provozní kapalinu, ale i vše ostatní, co s provozem souvisí.

Sortiment produktů

V našem sortimentu produktů najdete vše, co potřebujete proto, abyste byli schopni Váš systém provozovat:

  • Teplonosné kapaliny (často nazývané nemrznoucí směsi) na glykolové bázi pro solární systémy, tepelná čerpadla, chlazení a klimatizace, topné systémy.
  • Inhibitory pro ochranu topných systému
  • Čistící kapaliny pro nové i provozované systémy, směsi pro odstranění vodního kamene, koroze, odstraňovače degradovaných glykolů, čističe výměníků, a další.

Odborný technický servis, školení

Pro naše zákazníky zajišťujeme odborná školení o problematice údržby systémů z hlediska provozních kapalin, čistění systémů, nakládání a práce s kapalinami, vlivu kapalin na provoz systému. Poskytujeme technický servis, který pomáhá řešit našim zákazníkům problémy přímo na místě, či je schopen provést analýzu daného problému a navrhnout odpovídající řešení.

Konzultace, poradenství, likvidace kapalin

Provozní kapalina je pouze součástí této problematiky provozu systému. Pro zajištění bezproblémového provozu je nutné nabídnout i ostatní služby, které s tím souvisí.