Antarktis KX ULTRA M

Změkčovací kabinetní úpravny vody pro snížení tvrdosti vody

Antarktis KX ULTRA je řada automatických kabinetních změkčovacích úpraven pitné vody využívajících novou generaci inteligentních řídících hlav Clever Cube. Antarktis KX ULTRA efektivně a spolehlivě zabraňuje tvorbě a usazování vodního kamene ve vaší domácnosti.

Nová inteligentní generace řídící hlavy Clever Cube minimalizuje provozní náklady na optimální fungování úpravny vody chytrými funkcemi.

Součástí zařízení je obtoková hlava, která do požadovaných hodnot tvrdosti modifikuje poměr míchání surové a upravené vody.

Díky úpravně Antarktis KX ULTRA bude z vašich kohoutků a všemi rozvody proudit měkká voda, vhodná pro vaše spotřebiče a příznivá pro vaši pokožku, vlasy i oblečení.

Provozní výhody úpravny vody Antarktis KX ULTRA:

 • Jednoduché uvedení do provozu a obsluha
 • Minimální nároky na obsluhu – zařízení vyžaduje pouze pravidelné přidávání soli
 • Nízká spotřeba soli: Suchá solanka / Funkce Soft S / Režim dovolená
 • Nízká spotřeba vody při regeneraci: Protiproudá regenerace / Řízená regenerace / Režim dovolená

Antarktis KX ULTRA – základní vlastnosti:

Provedení kabinet
Připojení vstup/výstup 1“ vnější závit
Připojení obtokové hlavy 1“ vnější závit
Připojení na odpad 1/2“ vnější závit
Provozní teplota upravované vody od 5 °C do 40 °C
Min. pracovní tlak 3 bar
Max. pracovní tlak 6 bar
Provozní náplň iontoměničová pryskyřice
Součást výbavy – vestavěná nádoba na regenerační roztok

– hadice pro odvod vody během regenerace

Atest dle Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. pro trvalý styk s pitnou vodou

Technické údaje Antarktis KX ULTRA:

KX Ultra M KX Ultra L
Objem provozní náplně (litry) 12,5 25
Počet osob v domácnosti 2 – 6 4 – 8
Maximální průtok při 100% sorpční schopnosti náplně (m3/hod) 1,8 2,5
Tlaková ztráta při maximálním průtoku (bar) 0,3 0,5
DN připojení 1“ 1“
Kalkulovaná spotřeba vody při regeneraci (litr / 1 cyklus) 56 112
Kalkulovaná spotřeba soli při regeneraci (kg / 1 cyklus) 1,4 3,0
Rozměry (v/š/h) (mm) 600 / 310 / 460 1.050 / 310 / 460

Inteligentní funkce řídící hlava Clever Cube:

 • Komunikace v českém jazyce.
 • Řízená regenerace: díky nové generaci inteligentních řídících hlav Clever Cube optimalizuje regenerační proces v závislosti na vstupní tvrdosti a množství spotřebované vody.
 • Režim dovolená: během delší doby nepřítomnosti lze změkčovací úpravnu pitné vody přepnout do režimu dovolená. Iontoměničová směs se zakonzervuje, nedojde k riziku kontaminace vody v zařízení. Zároveň uzavře přívod vody do objektu.
 • Suchá solanka: Voda pro tvorbu solného roztoku je napouštěna do zásobníku soli 4 hodiny před regenerací, do té doby je sůl suchá. Tímto se zabraňuje usazování soli z odpařeného solného roztoku, snižuje se spotřeba soli a prodlužuje se životnost zařízení.
 • Protiproudá regenerace (Reverse Flow): regenerace provozní náplně je prováděna protiproudem. Nastavení programu je upraveno tak, aby využilo minimum vody v režimu protiproudé regenerace.
 • Funkce Soft S: příprava solného roztoku (solanky) upravenou (změkčenou) vodou. Snižuje spotřebu soli pro přípravu solného regeneračního roztoku. Ve změkčené vodě se sůl lépe rozpouští, pro dosažení stejné koncentrace je postačující menší množství soli.
 • Nastavení výstupní tvrdosti: poměr míchání změkčené vody se surovou vodou na doporučenou zbytkovou tvrdost se provádí přímo na řídící hlavě úpravny.
 • Snadné nastavení a obsluha: Pro spuštění zařízení a základní obsluhu se nastavují pouze 3 parametry – aktuální čas, čas začátku regenerace, vstupní tvrdost vody. Na základě těchto tří parametrů je automaticky řízena kapacita a čas regenerace.

Povinné příslušenství úpravny vody:

 • filtr mechanických nečistot FMN-3 s manometrem (objednací kódy: FMN-3-M nebo FMN-3-L)
 • připojovací hadice (objednací kód: AV/F.12 – 3/4″, AV/F.33 – 1″)
 • vzorkovací kohout (objednací kód: AV/D.27 – 3/4″, AV/F.28 – 1″)
 • tabletová sůl (objednací kód: ATS/P-B.06)

Doporučené příslušenství úpravny vody:

 • zpětná klapka (objednací kód: AV/D.09 – 3/4″, AV/D.10 -1″)
 • regulátor tlaku (objednací kód: AV/D.20 -3/4″)
 • vodoměr (objednací kód: AV/D.07 -3/4″)

Instalační schéma zapojení úpravny vody:

Antarktis KX Ultra - instalační schéma

Technické a provozní podmínky

 • změkčovací úpravna vody musí být umístěna v suchém prostředí o teplotě vzduchu od 5 °C do 40 °C a na rovné ploše
 • umístění na konzolích je možné pouze v případě zajištění rovnoměrného rozložení hmotnosti změkčovací úpravny vody
 • změkčovací úpravnu vody je vždy nutné zapojit a instalovat dle přiloženého schématu
 • změkčovací úpravna vody musí ústit do odpadu s dostatečnou hltností s připojovacím trnem na ½“ odpadní hadici z úpravny
 • pro odvod proplachové vody ze změkčovací úpravny vody musí zajištěno napojení zařízení na odpadní kanálek s dostatečnou hltností potrubí (doporučujeme odpadní kanálek uzavřít víčkem s připojovacím trnem ½“)
 • změkčovací úpravna vody vyžaduje připojení k elektrické síti o napětí 230 V

Provozní povinnosti zákazníka

 • Pravidelná kontrola (cca 1x týdně) dostatečného množství regenerační soli ve změkčovací kabinetní úpravně vody.
 • POZOR! V případě nedostatku soli v kabinetu může docházet ke špatné regeneraci
  iontoměničové pryskyřice a nefunkčnosti úpravny vody.
 • Výměna 1x cca za 5 let iontoměničové pryskyřice.
 • 1x za tři měsíce provést kontrolní měření tvrdosti upravené vody odebrané ze vzorkovacího ventilu.
 • 1x za tři měsíce provést kontrolní měření tvrdosti vstupní vody
 • Průběžně kontrolovat stav filtru a provádět jeho čištění. Znečištění či zanesený filtr může vést ke snížení tlaku průtoku zdrojové vody.

Přehled úkonů prováděných v rámci ročního servisu

 • kontrola funkčnosti filtru mechanických nečistot
 • kontrola tlaku v řádu
 • kontrola funkčnosti zpětné klapky
 • kontrola parametrů vstupní vody
 • kontrola parametrů upravené vody
 • kontrola funkčnosti a nastavení řídící hlavy
 • kontrola funkčnosti a nastavení obtokové hlavy
 • vizuální kontrola těsnosti systému
 • kontrola funkčnosti kulových kohoutů

Antarktis KX Ultra