Antarktis KX5 (doprodej)

Antarktis KX5: Změkčovací kabinetní úpravna vody pro snížení tvrdosti vody

Antarktis KX5 je automatická kabinetní změkčovací úpravna pitné vody, která pracuje na bázi iontoměničové pryskyřice. Tímto spolehlivě zabraňuje tvorbě a usazování vodního kamene. Úpravna disponuje automatickou řídící hlavou, která provádí regeneraci objemově řízenou, tedy v závislosti na průtoku vody. Nutným příslušenstvím zařízení je obtoková hlava, která do požadovaných hodnot tvrdosti modifikuje poměr míchání surové a upravené vody.

Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb. – prohlášení ve formátu .PDF

Antarktis KX5 – vlastnosti:

Provedení kabinet
Rozměr (š x h x v): 220 x 365 x 379 mm
Vhodná pro 2 osoby při denní spotřebě 150 l na osobu
Připojení vstup/výstup 3/4“ vnější závit
Připojení obtokové hlavy 1“ vnější závit
Připojení na odpad 1/2“ vnější závit
Objem náplně 5 l
Maximální průtok 500 l/hod
Cyklická kapacita 15 m³/°dH
Provozní teplota upravované vody od 5 °C do 40 °C
Min. pracovní tlak 3 bar
Max. pracovní tlak 6 bar
Spotřeba soli na 1 regenerační cyklus 1 kg
Provozní náplň iontoměničová pryskyřice
Součást výbavy – vestavěná nádoba na regenerační roztok
– hadice pro odvod vody během regenerace

Nutné součásti úpravny vody:

 • filtr mechanických nečistot (objednací kód: FMN3/4)
 • obtoková hlava (objednací kód: ATS/P-B.07)
 • připojovací hadice pro obtokovou hlavu (objednací kód: AV/F.12)
 • vzorkovací kohout (objednací kód: AV/D.08)
 • tabletová sůl (objednací kód: ATS/P-B.06)
 • zpětná klapka ¾“ (objednací kód: AV/D.09)

Doporučené součásti úpravny vody:

 • regulátor tlaku (objednací kód: AV/D.20)
 • vodoměr (objednací kód: AV/D.07)

Vzorové schéma zapojení úpravny vody:

Antarktis KX5: Změkčovací kabinetní úpravna vody pro snížení tvrdosti vody - schéma zapojení

Řídící hlava úpravy - popis vstupů

Řídící hlava úpravny – popis připojovacích vstupů:

1 – výstup upravené vody

2 – vstup neupravené vody

3 – připojení odpadu

4 – připojení solného roztoku

Antarktis KX5 – technické a provozní podmínky:

 • změkčovací úpravna vody musí být umístěna v suchém prostředí o teplotě vzduchu od 5 °C do 40 °C a na rovné ploše
 • umístění na konzolích je možné pouze v případě zajištění rovnoměrného rozložení hmotnosti změkčovací úpravny vody
 • změkčovací úpravnu vody je vždy nutné zapojit a instalovat dle přiloženého schématu
 • změkčovací úpravna vody musí ústit do odpadu s dostatečnou hltností s připojovacím trnem na ½“ odpadní hadici z úpravny
 • pro odvod proplachové vody ze změkčovací úpravny vody musí zajištěno napojení zařízení na odpadní kanálek s dostatečnou hltností potrubí (doporučujeme odpadní kanálek uzavřít víčkem s připojovacím trnem ½“)
 • změkčovací úpravna vody vyžaduje připojení k elektrické síti o napětí 230 V

Řada Antarktis KX: Tabulka pro volbu velikosti úpravny vody

Antarktis KX5Antarktis KX8Antarktis KX13Antarktis KX15Antarktis KX20
objednací kódATS/KX5ATS/KX8ATS/KX13ATS/KX15ATS/KX20
vhodná pro2 osoby4 osoby6 osob8 osob10 osob
při denní spotřebě na osobu150 l150 l150 l150 l150 l
objem náplně5 l8 l13 l15 l20 l
orientační průtok 0,2-0,5 l / hod0,3-1,1 l / hod0,3-1,3 l / hod0,3-1,5 l / hod0,6-2,0 l / hod
maximální průtok500 l/hod1.200 l/hod1.600 l/hod2.000 l/hod2.500 l/hod
spotřeba soli na 1 regenerační cyklus1 kg2 kg2,5 kg3 kg4 kg
cyklická kapacita15 m³/°dH25 m³/°dH40 m³/°dH46 m³/°dH62 m³/°dH
šířka220 mm320 mm320 mm320 mm320 mm
hloubka365 mm500 mm500 mm500 mm500 mm
výška úpravny s víkem379 mm670 mm670 mm850 mm1.140 mm

Antarktis KX: Změkčovací kabinetní úpravny vody pro snížení tvrdosti vody

Provozní povinnosti zákazníka

 • Pravidelná kontrola (cca 1x týdně) dostatečného množství regenerační soli ve změkčovací kabinetní úpravně vody.
 • POZOR! V případě nedostatku soli v kabinetu může docházet ke špatné regeneraci iontoměničové pryskyřice a nefunkčnosti úpravny vody.
 • Výměna 1x cca za 5 let iontoměničové pryskyřice.
 • 1x za tři měsíce provést kontrolní měření tvrdosti upravené vody odebrané ze vzorkovacího ventilu.
 • 1x za tři měsíce provést kontrolní měření tvrdosti vstupní vody
 • Průběžně kontrolovat stav filtru a provádět jeho čištění. Znečištění či zanesený filtr může vést ke snížení tlaku průtoku zdrojové vody.

Zařízení podléhá pravidelnému ročnímu servisu odborně způsobilou osobou

 • kontaktní údaje: mobil.: +420 775 775 432, e-mail: info@avqn.com

Přehled úkonů prováděných v rámci ročního servisu

 • kontrola funkčnosti filtru mechanických nečistot
 • kontrola tlaku v řádu
 • kontrola funkčnosti zpětné klapky
 • kontrola parametrů vstupní vody
 • kontrola parametrů upravené vody
 • kontrola funkčnosti a nastavení řídící hlavy
 • kontrola funkčnosti a nastavení obtokové hlavy
 • vizuální kontrola těsnosti systému
 • kontrola funkčnosti kulových kohoutů

Antarktis KX5: Popis základní funkčnosti kabinetní úpravny

Typ úpravny – kabinetní

Designová uzavřená plastová nádoba s víkem. V nádobě je ukryta tlaková láhev s iontoměničovou pryskyřicí zajišťující úpravy vody, sekundárně nádoba slouží jako zásobník roztoku pro regeneraci úpravny vody.

Automatická hlava

Automatická kontrolní jednotka řídící provoz úpravny vody. Hlavní parametry: časovač regenerace směsi, měření kapacity vyčerpání iontoměničové pryskyřice. Kontrolní jednotka je opatřena digitálním displejem se zobrazením funkcí, které umožnují nastavení a kontrolu požadovaných hodnot.

Plováková šachta s plovákem

Slouží ke kontrole stavu množství regeneračního roztoku, řídí dopouštění vody pro tvorbu dostatečného objemu regeneračního roztoku, kontroluje množství dopouštěné vody, zabraňuje přetečení dopouštěné vody.

Odpadní potrubí

Napojení úpravny vody na odpad pro zajištění odvodu vody v průběhu regeneračního procesu nebo v případě rizika přetečení hladiny vody pro vytvoření regeneračního roztoku.

Jak fungují úpravny tvrdosti pitné vody Antarktis KX?

 • částice způsobující usazeniny vodního kamene jsou z vody odebrány
 • pro zachování správných vlastností vody je ponechána pouze zbytková tvrdost
 • po vyčerpání kapacity úpravny vody dochází k regeneraci zařízení
 • pro provoz je potřebné připojení k elektřině, připojení na odpad, doplňování regenerační soli
 • úpravny vody jsou samoobslužné
 • minimální provozní náklady