Arago – Zařízení proti tvorbě a usazování vodního kamene

ARAGO je iontová úpravna pitné vody, která eliminuje usazování vápenatých usazenin a zabraňuje vzniku koroze. Svou funkčností prodlužuje životnost instalovaných zařízení.

ARAGO Home – eliminuje usazování v rozvodech vody, topných tělesech, bojlerech, vodovodních bateriích, pračkách, myčkách a dalších spotřebičích.

ARAGO Industry – je vhodná pro aplikaci v bytových domech, nemocnicích, školních zařízeních, administrativních budovách, restauracích, hotelech, obchodních domech, ale i v oblasti zemědělské výroby, pro závlahové systémy, tepelné výměníky, zásobníky.

Úsady vodního kamene vs. náklady na ohřev vody

  • usazeniny vodního kamene mají nízkou tepelnou vodivost
  • snižují účinnost přenosu tepla
  • zvyšují náklady na ohřev vody
  • průměrný nárůst úsad je 1 mm / rok
  • průměrná tvrdost v pitných vod v ČR: 9,3 °dH
  • vrstva vodního kamene narůstá exponenciálně s rostoucí teplotou
materiál součinitel tepelné vodivosti [W/mK]
měď 395 – 401
hliník 227 – 237
ocel 46 – 52
vodní kámen 0,58 – 7,0
beton 1,3
sklo 0,6 – 1,0
cihla 0,8 – 0,9
korozní produkty 0,7 – 0,8
biofilm 0,5 – 0,7
polystyren 0,16
vzduch 0,026

Princip fungování
ARAGO pracuje na přírodním elektrochemickém principu, během něhož dochází k uvolňování iontů zinku. Přítomnost iontů zinku ve vodě způsobí, že uhličitan vápenatý nebude krystalizovat ve formě tvrdého kalcitu, ale bude krystalizovat jako nepřilnavý a snadno odplavitelný aragonit. Minerály s pozměněnou strukturou jsou postupně vyplavovány z vodovodního systému. Díky tomuto způsobu úpravy si voda zachovává  nejen důležité minerály ale i původní senzorické.

Bez úpravny

S úpravnou

Kalcit

tvrdá inkrustující struktura, trvale narůstající

 

Aragonit

nesoudržná měkká struktura, odplavuje se

 

Topné těleso ošetřené úpravnou vody Topné těleso bez úpravny vody
Nepřímý ohřev Přímý ohřev Nepřímý ohřev Přímý ohřev

Doporučení  pro instalaci

Zařízení instalujte v rozvodech vody s pracovním tlakem, průtokem a teplotou nepřesahující technické vlastnosti výrobku (viz tabulka technických parametrů). Úpravna ARAGO je instalována na vstupu vody do objektu v pozici svislé nebo vodorovné bez ohledu na směr toku.

Před úpravnu vody ARAGO doporučujeme instalovat filtr mechanický nečistot, který bude vaše zařízení chránit před abrazivními účinky pevných částic (písku a kalů), které se mohou běžně vyskytovat ve vodovodním řádu. Bez instalace mechanického filtru může dojít ke snížení životnosti a účinnosti zařízení, k jeho zanesení nebo dokonce poškození. Pro účely servisu doporučujeme před a za zařízení instalovat uvzaírací kohout a by-pass. K těsnění používejte schválené těsnící přípravky vhodné pro kontakt s pitnou vodou.

Životnost
Životnost úpravny ARAGO home je 6-8 let v závislosti na kvalitě, chemickém složení a průtoku zdrojové vody.

Životnost úpravny Arago industry je závislá na kvalitě, chemickém složení a průtoku zdrojové vody. Pro zajištění optimální funkce zařízení je doporučeno měnit kartuši s provozní náplní jednou za 2 roky.

Nefunkčnost zařízení se projeví opětovným usazováním tvrdého vodního kamene.

Pokud je součástí instalace filtr mechanických nečistot, doporučujeme pravidelnou údržbu filtračního sítka od zachycených nečistot.

Technické parametry

Připojení Typ připojení A (mm) B (mm) Průtok (m3/hod) Tlaková ztráta Max. pracovní tlak (bar)
Home ½“ Vnitřní závit 34 174 1,2 10 10
Home ¾“ Vnitřní závit 43 216 2,5 12 10
Home 1“ Vnitřní závit 48 216 4,1 13 10
 Industry DN32 (5/4“) Vnitřní závit 70 455 7 14 10
 Industry DN 40 (6/4“) Vnitřní závit 70 455 9 15 10
 Industry DN 50 (2“) Vnitřní závit 70 455 14 17 10
 Industry DN 50 (2“) Příruba 70 455 14 17 10
 Industry DN 65 (2 ½“) Příruba 85 415 22 15 10
 Industry DN80 (3“) Příruba 104 415 35 12 10
 Industry DN100 (4“) Příruba 129 415 50 17 10
 Industry DN 125 (4“) Příruba 154 420 67 14 10
Vlastnosti úpravny vody ARAGO
Materiál úpravny Nerezová ocel
Max. pracovní teplota 65°C
Doporučené příslušenství 2x kulový kohout dle místní příslušnosti

ARAGO Industry

ARAGO Home

AV EQUEN si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění vylepšovat a měnit popsané produkty a příslušné technické údaje. Informace a obrázky obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro informační účely, nejsou závazné a v žádném případě nezprošťují uživatele povinnosti přísně dodržovat platné předpisy a normy správné praxe.