AVS 100 – Sada na měření koncentrace inhibitoru

Testovací sada inhibitoru (Q100, Q1000, X100) obsahující semi-kvantitativní testovací proužky s činidly.

Obsah balení:

50 testovacích proužků s indikačními zónami v hliníkové tubě
1 x lahvička s reagencií QMo
1 x odměrná reakční nádobka
1 x odměrka k dávkování reagencie

Návod na použití:

Vyjměte pouze tolik testovacích proužků, kolik budete potřebovat.
Bezprostředně po vyjmutí proužků uzavřete krabičku.
Nedotýkejte se proužků v testovacím místě.
1. Vypláchněte odměrnou nádobku testovaným vzorkem a poté ji vzorkem naplňte po značku.
2. Přidejte 2 zarovnané odměrky reagencie QMo.
3. Důkladně promíchejte a nechejte rozpustit.
4. Vložte testovací proužek na 1 min / 2min *) do testovaného vzorku.
5. Opatrně odstraňte zbytek kapaliny z proužku.
6. Porovnejte zbarvení testovacího proužku s barevnou stupnicí na obalu tuby a odečtěte množství Mo6+ v mg/l.

* 1min – pro vodu, 2 min – pro teplonosnou kapalinu


Vyhodnocení:

Obsah Mo6+ v inhibičních přípravcích:
1% roztok Q100 … 150mg/l
1% roztok Q1000 … 100mg/l
1% roztok X100 … 100mg/l
Pokud se množství naměřeného Mo6+ pohybuje v rozmezí 0 – 50 mg/l je třeba inhibitor koroze v systému doplnit.

Poznámka:

Po přidání reagencie QMo by měl mít testovaný vzorek pH < 1. Pokud této hodnoty nedosáhnete po přidání daného množství reagencie QMo, přidejte další odměrku. Nebo před přidáním reagencie QMo upravte pH vzorku zředěnou kyselinou sírovou na pH 4-6.

Interference:

Následující ionty mohou negativně ovlivnit průběh testu:
Fe2+/3+ ≥ 50mg/l
Cu2+ ≥ 10mg/l

Likvidace:

Použité testovací proužky lze vyhodit do komunálního odpadu.

Skladování:

Testovací proužky chraňte před přímým slunečním světlem a vlhkostí. Balení skladujte na suchém a chladném místě při teplotě do +30°C. Při správném skladování jsou proužky použitelné do data uvedeného na obalu.