Bod varu

Teplota (bod) varu je teplota, při níž kapalina vře.

Fyzikálně je tato hodnota definována tak, že se jedná o teplotu, při které se právě vyrovná tlak par kapaliny s tlakem okolního plynu. Jde tedy o teplotu, kdy se z kapaliny stává pára. Teplota varu závisí na atmosférickém tlaku (nebo-li na tlaku, který na kapalinu působí).

Bod varu je důležitým parametrem zejména pro solární systémy, kde i při vysokých teplotách převyšujících 100oC musí zůstat kapalina v tekuté formě a nesmí se přeměnit v páru. Tato hodnota pak uvádí teplotu, do které je možné systém provozovat.

V technické dokumentaci teplonosných kapalin je možné se setkat s hodnotami až okolo 200oC. Je však nutné si ověřit, jaký tlak je požadován v systému pro dosažení těchto teplot.


Příklady bodů varu některých látek (při normálním atm. tlaku)

vodík
-253 °C
ethanol
78,3 °C
voda
100 °C
propylenglykol
188,2 °C
ethylenglykol
197,3 °C
glycerin
290 °C
rtuť
357 °C
železo
2 750 °C