Čistění zásobníků s pitnou vodou

Přinášíme záběry z čištění zásobníků s pitnou vodou, které jsme uskutečnili v areálu Psychiatrické nemocnice Brno.

  • endospopická sonda se zobrazením inkoustů na dně nádoby
  • zachycení začátku odsávání dna nádoby s rozpuštěnými nečistotami
  • zachycení závěru proplachu