Co dělat, když z kohoutku teče tvrdá voda?

Tvrdost vody lze odstranit úplně, snížit na požadovanou hodnotu nebo upravit složení vody tak, aby přestože zůstane tvrdost vody zachována, nedocházelo k usazování vodního kamene.

Změkčení vody

Pokud je třeba odstranit tvrdost vody (obsah vápníku a hořčíku) úplně nebo pouze snížit na požadovanou hodnotu, použijeme změkčovací úpravnu vody se změkčovací iontoměničovou pryskyřicí kationtového typu – velmi často se používá pro označení této náplně výraz „katex“ nebo „ionex“.

Principem tohoto změkčení vody je proces, kdy voda prochází nádobou naplněnou „katexem“, v němž se ionty vápníku (Ca2+) a hořčíku (Mg2+) z původní vody odstraní a vymění za ionty sodíku (Na+). Během procesu změkčení se „katexová“ náplň postupně vyčerpává a pro obnovu funkčnosti a je třeba ji regenerovat. Regenerace „kaxetu“ se provádí solným roztokem (nasyceným roztokem NaCl ve vodě).

Změkčovací úpravna vody je tlaková nádoba, ve které je uložena změkčovací „katexová“ směs, součástí změkčovací úpravny voda je i nádoba na regenerační roztok. Úpravnu vody a nádobu na regenerační směs tvoří buď samostatné nádrže, nebo může být zvoleno řešení ve formě tzv. kabinetního typu. Změkčovací úpravna vody představuje technologii vhodnou pro úpravu pitné a užitkové vody nebo pro úpravu vody pro otevřené chladicí systémy. Nedoporučuje se ale pro úpravu vody pro napuštění do topných systémů.

Pro topné systémy, kde se vyskytují komponenty z hliníku a hliníkových slitin (výměníky, radiátory…), je použití změkčené vody velkým rizikem. U změkčené vody dochází po zahřátí k tzv. samoalkalizaci vody (samovolnému zvýšení pH vody). Vhodnou úpravou vody pro topné systémy je demineralizace vody.

Pokud uvažujeme o změkčení pitné vody pro účely konzumace, je třeba vzít v úvahu, jak vysokou tvrdost budeme odstraňovat. Jak již bylo zmíněno, během změkčení dochází ke výměně vápenatých a hořečnatých iontů za ionty sodné a dochází tedy ke zvýšení celkového obsahu sodíku ve vodě. Vyhláška č. 252/2004 Sb. (stanovuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody) deklaruje jako mezní hodnotu pro sodík v množství 200 mg/l.

Čím tvrdší voda se bude změkčovat, tím více bude narůstat koncentrace sodíku. Před samotnou realizací montáže změkčovací úpravny je tedy vhodné si nechat proměřit nejen tvrdost vody, ale i množství stávajícího sodíku, aby po úpravě vody nedošlo k překročení mezní hodnoty stanovené vyhláškou.

Co dělat, když z kohoutku teče tvrdá voda?