D700 – Biocidní přípravek pro okruhy s pitnou vodou

Přípravek D700 účinně dezinfikuje vodu a odstraňuje biofilm z kontaminovaného povrchu potrubí, nádob a zařízení s pitnou vodou. Určeno pro okruhy s pitnou vodou a zásobníky TUV.


Vlastnosti:

  • dezinfikuje pitnou vodu;
  • dezinfikuje zásobníky a rozvody pitné vody;
  • dezinfikuje chladící nádrže;
  • prevence výskytu bakterie Legionella;
  • snadné dávkování;
  • nekorozivní, netoxický a biologicky rozložitelný;
  • prodlužuje účinnost a životnost systémů.


Dávkování a aplikace:

Ředící poměry:
1l na 300 l objemu systému – doporučená účinná koncentrace směsi

 

Přípravek D700 nadávkujte v doporučeném poměru 1 litr přípravku na 300 litrů objemu systému. Nechejte přípravek v systému TUV a okruhů s pitnou vodou cirkulovat při pokojové teplotě po dobu 4 hodin. Poté systém vypusťte a řádně vypláchněte.

Balení:

  •  1 l kanystr
  •  20 l kanystr

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od 0°C do +30°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 6 měsíců.

Bezpečnostní opatření:

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.