D700 – Biocidní přípravek pro okruhy s pitnou vodou

Přípravek D700 účinně dezinfikuje vodu a odstraňuje biofilm z kontaminovaného povrchu potrubí, nádob a zařízení s pitnou vodou.
Určeno pro okruhy s pitnou vodou a zásobníky TUV.


Vlastnosti

  • dezinfikuje pitnou vodu
  • dezinfikuje zásobníky a rozvody pitné vody
  • dezinfikuje chladící nádrže
  • prevence výskytu bakterie Legionella
  • snadné dávkování
  • nekorozivní, netoxický a biologicky rozložitelný
  • prodlužuje účinnost a životnost systémů


Dávkování a aplikace

Ředící poměry: 1l na 300 l objemu systému – doporučená účinná koncentrace směsi
Přípravek D700 nadávkuje v doporučeném poměru 1 litr přípravku na 300 litrů objemu systému. Nechejte přípravek v systému TUV a okruhů s pitnou vodou cirkulovat při pokojové teplotě po dobu
4 hodin.
Poté systém vypusťte a řádně vypláchněte.

Balení

  •  1 l kanystr
  •  20 l kanystr

Skladování
Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od 0°C do +30°C), suchém a dobře
větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 6 měsíců.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.