Demineralizace vody

Demineralizace vody je metoda, při kterém dochází k úplnému nebo téměř úplnému odstranění všech látek z vody. Při použití demineralizační technologie dochází k úpravě jak parametru tvrdosti, tak i vodivosti.

Nevýhodou demineralizované vody je, že je „hladová“ a má tendenci absorbovat ze svého okolí ionty látek, aby se znovu nasytila. Proto je nutné při použití demineralizovaná vody ochránit systém příslušnými inhibitory koroze.

Nejčastěji používanými demineralizačními technologiemi je např. reversní osmóza či úpravny na bázi katex/anex.

V případě katex/anex jde o jinou metodu, než při změkčení vody. U této technologie v části katexové dochází k výměně ionů vápníku (Ca2+) a hořčíku (Mg2+)  za skupinu OH, v části anexové jde o nahrazení  části ionů solí NO3  za iony vodíku (H+). Kombinací nově přidané OH z části katexové a vodíku (H+) z části anexové tak vnikají další iony H2O (čisté vody).

Demineralizace vody