CTC 2000 tester – Testovací titrační sada na měření tvrdosti vody

Testovací sada CTC 2000tester se používá ke stanovení tvrdosti vody.

Vlastnosti:

  • Pro stanovení tvrdost vody;
  • Možnost provedení až 100 analýz vody.

Použití:

Testovací sada CTC 2000tester je určena k provedení rychlé a snadné kontroly tvrdosti vody. S jednou sadou kapkového testru je možno provést až 100 analýz. Ke snížení tvrdosti vody použijeme přípravek CTC 2000. Před i po jeho aplikaci je vhodné napouštěcí nebo stávající vodu v systému topení zkontrolovat pomocí CTC 2000tester.

Pracovní postup:

  1. Kelímek a víčko dobře vypláchneme zkoušenou vodou.
  2. Kelímek naplníme zkoušenou vodou po rysku v polovině kelímku.
  3. Přidáme 5 kapek činidla T1 a promícháme.
  4. Přidáme 5 kapek činidla T2 a promícháme.
  5. Přidáváme postupně po kapkách činidlo T3.
  6. Po každé kapce vzorek promícháme, aby zbarvení bylo v celém objemu stejné.
  7. Sčítáme počet přidávaných kapek činidla T3.
  8. Stanovení ukončíme, jestliže se zbarvení v celém objemu změnilo z vínově červeného nebo fialového na čistě modré. Při posledních kapkách vyčkáme několik vteřin, aby se zbarvení ustálilo.

Kelímek plníme vodou po rysku. Kapací lahvičku držíme zásadně svisle dnem vzhůru. Kapání regulujeme tlakem na boky lahvičky. Zvláště první kapku vytlačujeme velmi pomalu, aby v kapátku nezůstal vzduch, což může způsobovat vytváření bublin. Před každým prvním stanovením po časové prodlevě odkápneme u činidla T3 1-2 kapky stranou, protože nemusí mít správnou velikost. Obsah kelímku promícháme krouživým pohybem, nebo ho uzavřeme víčkem a protřepáme. V případě, že je barevný přechod zdlouhavý a neurčitý, zkoušená voda pravděpodobně obsahuje těžké kovy, např. měď. Potom postup opakujeme tak, že před přidáním T2 přidáme 1 – 2 kapky T3, které však potom započítáme do celkového počtu.

Výpočet:

Tvrdost °N = počet kapek T3
Tvrdost mmol/l = počet kapek T3 x 0,18
Tvrdost mg/l CaO = počet kapek T3 x 10
Tvrdost mg/l Ca = počet kapek T3 x 7,14
1°N = 10 mg/l CaO = 7,14 mg/l Ca = 0,18 mmol/l

Tabulka tvrdosti vod: