CTC 2000 tester – Testovací titrační sada na měření tvrdosti vody

Testovací sada CTC 2000 tester pro určení tvrdosti vody.

Video návody:

Vlastnosti

 • stanovení tvrdosti vody
 • možnost provedení až 100 analýz vody

Obsah balení

 • 2x testovací zkumavka
 • činidla T1, T2, T3

Použití
Testovací sada CTC 2000 tester je určena k provedení rychlé a snadné kontroly tvrdosti vody.
S jednou sadou kapkového testeru je možno provést až 100 analýz.
Tvrdost vody pak můžete upravit pomocí demineralizační jednotky AVDK nebo přípravku Q200.

Pracovní postup měření tvrdosti vody

 1. Kelímek a víčko dobře vypláchneme zkoušenou vodou.
 2. Kelímek naplníme zkoušenou vodou po rysku v polovině kelímku.
 3. Přidáme 5 kapek činidla T1 a promícháme.
 4. Přidáme 5 kapek činidla T2 a promícháme.
 5. Přidáváme postupně po kapkách činidlo T3.
 6. Po každé kapce vzorek promícháme, aby zbarvení bylo v celém objemu stejné.
 7. Sčítáme počet přidávaných kapek činidla T3.
 8. Stanovení ukončíme, jestliže se zbarvení v celém objemu změnilo z vínově-červeného nebo fialového na čistě modré. Při posledních kapkách vyčkáme několik vteřin, aby se zbarvení ustálilo.

Měření tvrdosti vody se zvýšeným obsahem těžkých kovů (anomální vody)

 1. Kelímek plníme vodou po rysku. Kapací lahvičku držíme zásadně svisle dnem vzhůru.
 2. Kapání regulujeme tlakem na boky lahvičky. Zvláště první kapku vytlačujeme velmi pomalu, aby v kapátku nezůstal vzduch, což může způsobovat vytváření bublin.
 3. Před každým prvním stanovením po časové prodlevě odkápneme u činidla T3 1–2 kapky stranou, protože nemusí mít správnou velikost.
 4. Obsah kelímku promícháme krouživým pohybem, nebo ho uzavřeme víčkem a protřepáme.
 5. V případě, že je barevný přechod zdlouhavý a neurčitý, zkoušená voda pravděpodobně obsahuje těžké kovy, např. měď.
 6. Potom postup opakujeme tak, že před přidáním T2 přidáme 1–2 kapky T3, které však potom započítáme do celkového počtu.

Výpočet tvrdosti vody

 • počet kapek T3 = tvrdost v jednotkách °dH

Převod jednotek:

 • tvrdost v mmol/l = počet kapek T3 x 0,18
 • tvrdost v mg/l CaO = počet kapek T3 x 10
 • tvrdost v mg/l Ca = počet kapek T3 x 7,14

Stupnice tvrdosti vody

 

mmol/l

°dH °F

velmi měkká

0 – 0,7 0 – 4 0 – 7

měkká

0,7 – 1,3 4 – 7

7 – 12,5

středně tvrdá

1,3 – 2,1 7 – 12 12,5 – 21,5

dosti tvrdá

2,1 – 3,2 12 – 18

21,5 – 32

tvrdá 3,2 – 5,3 18 – 30

32 – 53,5

velmi tvrdá > 5,3 > 30

> 53,5