ESSE 2″ – Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene

ESSE: Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v systémech TUV

Představujeme zařízení ESSE, které je vhodné pro úpravu vody přírodním elektrolytickým procesem uzpůsobené pro styk s pitnou vodou. Uvolňováním nanočástic dochází k trvalé změně struktury vodního kamene, čímž je zabráněno jeho usazování. Pomáhá k odstraňování již vzniklých usazenin v systému, chrání systém proti korozi, omezuje vznik bakterií v systému.

Reaktor je vyroben z komory nekorodujících materiálů, která je umístěná uvnitř zařízení a z kovových elektrod z ryzích materiálů, které jsou umístěné ve středu komory a jsou držené v optimální poloze.

Výrobek odpovídá současnému stavu techniky a splňuje předpisy evropských norem.

ESSE – vlastnosti úpravny vody:

Materiál úpravny nerez
Max. pracovní teplota 55°C
Max. pracovní tlak 1 MPa
Rozmezí pH vody 6,5–9,5
Doporučené příslušenství 2x kulový kohout dle místní situace
 • Určeno pro úpravu vody přírodním elektrolytickým procesem.
 • Navrženo pro ošetření pitné a užitkové vody.
 • Určeno pro domácí i průmyslové využití.
 • Bez použití chemikálií a pryskyřic.
 • Nevyžaduje vnější zdroj energie.
 • Dlouhá životnost zařízení v rozsahu 8 až 10 let.

Technické parametry úpravny vody

Varianta
a průměr
Objednací
kód
Max. průtok
(m3/h)
Celková délka zařízení Délka tělaPrůměr těla
ESSE ½“ESSE-1/2G0,6 m3/h185 mm148 mm38 mm
ESSE ¾“ESSE-3/4G1,7 m3/h215 mm170 mm40 mm
ESSE 1“ESSE-1G3,5 m3/h270 mm215 mm45 mm
ESSE 5/4″ESSE-5/4G5,7 m3/h455 mm385 mm84 mm
ESSE 6/4“ESSE-6/4G9,0 m3/h465 mm387 mm101 mm
ESSE 2“ESSE-2G14 m3/h475 mm396 mm115 mm

Instalace úpravny ESSE

Instalace zařízení, které je určené pro ošetření pitné vody, musí být vykonána podle platných předpisů v dané oblasti prodeje.

Zařízení by mělo být instalované v rozvodech s pracovním tlakem, průtokem a teplotou nepřesahující technické vlastnosti výrobku. Instalované by mělo být bez působení vnějších pnutí a namáhaní vytvořeného zkříženým potrubím.

Před a za zařízením by měli být nainstalované uzavírací ventily a bypass (přemostění) na účely servisu (průmyslové použití).

Při použití pro vodu ze studny a vrtů by též měl být před zařízením nainstalovaný mechanický filtr na ochranu před abrazivními účinky pevných částic a písku. Při použití ve veřejných vodovodech postačí na vstup umístit těsnění s filtračním sítkem.

Stejně tak, jak je znázorněné na montážním schématu, doporučujeme nainstalovat zavírací ventily a též obtokový tzv. bypass ventil (průmyslové použití) pro zabezpečení průtoku vody v případě čištění, údržby nebo výměny zařízení.

ESSE: Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene - popis zapojeníPopis zapojení:

 1. Směr toku
 2. Bypass ventil
 3. Uzavírací ventily
 4. Převlečené ventily
 5. Zařízení ESSE

Údržba a čištění

Frekvence vykonávaní operací závisí hlavně na množství nečistot obsažených ve vodě. V každém případě by měla být vykonávána prohlídka vstupního mech. filtru jednou za rok.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci životnosti přístroje dle platných zákonných ustanovení.

Záruka

Zařízení ESSE musí být provozované podle doporučení v tomto návodu, hlavně je nutné dodržet provozní parametry průtoku a tlaku.

Zařízení musí být použité jen pro účely, na které je určené.

Montáž výrobku musí být vykonaná osobami zaškolenými na montáž a instalaci vodních rozvodů.

V případě reklamace je nutné, aby zařízení bylo bez vnějších zásahů do jeho konstrukce. Pokud se se zařízením zachází tak, že dojde k jeho poškození, které není původem od výrobce zařízení, uživatel ztrácí všechny práva na záruku.

ESSE: Elektrolytická úprava vody - spolufinancováno EU