ESSE 3/4″ – Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene

ESSE je přístroj vhodný pro úpravu vody přírodním elektrolytickým procesem
uzpůsobený pro styk s pitnou vodou.
Uvolňováním nanočástic dochází k trvalé změně struktury vodního kamene, čímž je
zabráněno jeho usazování. Pomáhá k odstraňování již vzniklých usazenin v systému,
chrání systém proti korozi, omezuje vznik bakterií v systému.
Tento výrobek odpovídá současnému stavu techniky a splňuje předpisy evropských
norem.


Vlastnosti

  • určeno pro úpravu vody přírodním elektrolytickým procesem
  • navrženo pro ošetření pitné a užitkové vody
  • určeno pro domácí i průmyslové využití
  • bez použití chemikálií a pryskyřic
  • nevyžaduje vnější zdroj energie
  • dlouhá životnost zařízení v rozsahu 8 až 10 let


Technické údaje

Reaktor je vyroben z komory nekorodujících materiálů, která je umístěná uvnitř zařízení
a z kovových elektrod z ryzích materiálů, které jsou umístěné ve středu komory a jsou
držené v optimální poloze.


Instalace

Instalace zařízení, které je určené pro ošetření pitné vody, musí být vykonána podle
platných předpisů v dané oblasti prodeje.
Zařízení by mělo být instalované v rozvodech s pracovním tlakem, průtokem a teplotou
nepřesahující technické vlastnosti výrobku.
Zařízení by mělo být instalované bez působení vnějších pnutí a namáhaní vytvořeného
zkříženým potrubím.
Před a za zařízením by měli být nainstalované uzavírací ventily a by-pass (přemostění)
na účely servisu (průmyslové použití).
Při použití pro vodu ze studny a vrtů by též měl být před zařízením nainstalovaný
mechanický filtr na ochranu před abrazivními účinky pevných částic a písku.
Při použití ve veřejných vodovodech postačí na vstup umístit těsnění s filtračním sítkem.
Stejně tak, jak je znázorněné na montážním schématu, doporučujeme nainstalovat
zavírací ventily a též obtokový tzv. by-pass ventil (prům. použití) pro zabezpečení
průtoku vody v případě čištění, údržby nebo výměny zařízení.


Údržba a čištění

Frekvence vykonávaní operací závisí hlavně na množství nečistot obsažených ve vodě. V
každém případě by měla být vykonávána prohlídka vstupního mech. filtru jednou za rok.


Záruka

Zařízení musí být provozované podle doporučení v tomto návodu, hlavně je nutné
dodržet provozní parametry průtoku a tlaku.
Zařízení musí být použité jen pro účely, na které je určené.
Montáž výrobku musí být vykonaná osobami zaškolenými na montáž a instalaci vodních
rozvodů.
V případě reklamace je nutné, aby zařízení bylo bez vnějších zásahů do jeho konstrukce.
Pokud se se zařízením zachází tak, že dojde k jeho poškození, které není původem od
výrobců zařízení, uživatel ztrácí všechny práva na záruku.
Prodejce a distributor nezodpovídá za škody vzniklé na majetku a zdraví osob, které
vzniknou následkem nesprávného použití výrobku.