Filtr mechanických nečistot 126 ¾“

1Mechanický filtr pro ochranu komponent

Filtr mechanických nečistot 126 slouží pro ochranu komponent před poškozením nečistotami. V těle filtru je umístěna filtrační nerezová vložka o jemnosti 100 mikronů, díky níž dochází k zachycení mechanických nečistot obsažených v kapalině.

Vlastnosti filtru:

Velikost připojení 3/4“
Řešení připojení závitové
Materiál filtru poniklovaná mosaz
Materiál filtrační vložky nerez, 100 mikronů
Hydraulická těsnění EPDM, NBR
Max. pracovní teplota 100 °C
Max. pracovní tlak 16 bar
Průtok 5,80 m3/h
Provozní kapalina voda
Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.

Funkčnost filtru

Provozní medium vtéká do separační komory, která slouží k oddělení nečistot, které jsou v provozní kapalině. Ty jsou zachyceny do akumulační záchytné komory, která brání jejich další cirkulaci systémem. Filtrační vložka je o jemnosti 100 mikronů. Tím je zajištěna maximální efektivnost filtrace, kdy je minimalizováno riziko rychlého zanesení filtru a zároveň tak zvyšuje využití filtrační kapacity.

Filtrační vložka je snadno omyvatelná, čímž je zajištěna jednoduchá údržba a dlouhodobá funkčnost. V případě nevyčištění filtru od nečistot může dojít k celkovému zanesení vložky, zablokování a nepropustnosti filtru. Pro odstranění poruchy je v případě zanesení filtru postačující vyčistění filtru.

Rozměry filtru

Filtr mechanických nečistot 126 ¾“ - rozměry

Instalace filtru

Filtr doporučujeme umístit na zpětné potrubí. Tímto bude zajištěno, že mechanické nečistoty ze systému budou zachyceny ve filtru před vstupem vody zařízení. Pro zajištění snadného čištění filtru a provádění údržby je doporučeno nainstalovat před a za filtr uzavírací ventily.

Filtr je nutné instalovat ve vertikální poloze s odkalovacím ventilem tak, aby bylo možné odkalení zachycených nečistot. Pod filtrem zajistěte dostatečný prostor pro zajištění snadného odkalení nečistot z filtru. Po instalaci zkontrolujte těsnost všech komponent.

Filtr mechanických nečistot 126 ¾“ - instalace

Vyčištění filtru a údržba

Pro zajištění správné funkčnosti filtru je nutná pravidelná kontrola a čištění filtru.
Před vyčištěním filtru zkontrolujte, zda je čištění bezpečné.

Postup čištění filtru:

  1. Uzavřít kulové ventily na vstupu a výstupu filtru.
  2. Vypustit z filtru odkalovacím ventilem vodu.
  3. Odmontovat dolní část těla filtru, vyjmout filtrační vložku.
  4. Omýt filtrační vložku.
  5. Zkompletovat filtr – vložit filtrační vložku v horní části těla filtru, našroubovat dolní část na horní část těla filtru.
  6. Uzavřít odkalovací ventil.
  7. Otevřít výstupní a vstupní kulový ventil pro obnovení provozu.