Fosforečnan sodný – krystalický

Chemická látka pro odstranění zbytkové tvrdosti, udržení optimálního pH a tvorby ochranné vrstvy v kotli a v topném systému ze strany vody. Aplikace dle normy ČSN 07 7401 (norma platná pro ocelové žárotrubné kotle, teplovodní, horkovodní a parní – nelze aplikovat pro kotle z Al slitin).

Vlastnosti

  • odstraňuje zbytkovou tvrdost vody v topném systému
  • alkalizuje
  • udržuje optimální pH (pro ocelové a litinové kotle)
  • vytváří ochrannou vrstvu v kotli a topném systému
  • prodlužuje účinnost a životnost systémů

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
bílá krystalická látka
Zápach
bez zápachu
pH
11,5–12,5 (1 % roztok)
Rozpustnost
ve vodě rozpustný (88 g/l při 25 °C)

Dávkování a aplikace

Potřebné množství fosforečnanu sodného rozmíchejte ve vodě a nechte rozpustit. Připravenou kapalinu nadávkujte do topného systému.

Zásadním hlediskem pro stanovení kvality topné vody je požadavek výrobců. Pokud není výrobcem stanoven požadavek na kvalitu oběhové vody, pak platí hodnoty uvedené v normě ČSN 07 7401: množství rozpuštěného fosforečnanu sodného Na3PO4 (měřený jako P2O5): 5 až 15 mg/l

Balení

  • 25 kg

Skladování

Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech. Chraňte před vlhkostí. Při delším skladování ve vlhkém prostředí může docházet k zatvrdnutí výrobku v obalech. Po mechanickém rozrušení výrobku nedochází ke změně jeho kvality.

Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.

Bezpečnostní opatření

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.