Kontrola a servis

Pro zajištění dlouhodobé provozu systému a provozního média je nutné pravidelná kontrola a servis parametrů kapaliny. Kontrolou jednotlivých provozních parametrů kapaliny lze zjistit, v jaké stavu se kapalina nachází a v případě odchylky přijmout korektivní opatření a upravit kapalinu na původní hodnoty.

Současně je nutné vzít v potaz, že stav kapaliny odráží stav systému jako takového. Jestliže tedy vykáže kapalina anomálii v některém parametru, tato situace indikuje i odchylku některé z komponent od požadovaného stavu. Na základě této skutečnosti tak lze iniciovat i korektivní kroky vůči systému jako takovému a minimalizovat potenciální vzniklé škody.

V neposlední řadě stav kapaliny taktéž prezentuje efektivitu systému – ze stavu provozního média lze určit usazení vodního kamene, který má za důsledek zhoršení přenosu tepla/chladu.

Pravidelná kontrola a servis provozního média tedy není nutná pouze pro zajištění provozuschopnosti média či systému, ale taktéž pro včasnou indikaci problému či kontrolu efektivnosti výkonu systému.

Kontrola a servis