Koroze materiálů: hliník

Hliník a jeho slitiny mají díky tvorbě dobře držící a kompaktní oxidové vrstvy relativně dobrou odolnosti proti korozi. Vytvořený oxid hlinitý se ale rozpouští jak v kyselých (pH < 4), tak zásaditých (pH > 8,5) prostředích. Poté, co je oxidová vrstva rozpuštěna, proces koroze pokračuje dále přímo na kovu, takže povrchy jsou narušeny stejnoměrně. K samovolnému zvýšení pH nad hodnotu 8,5 může docházet (po zahřátí) ve změkčených vodách. Pokud se na hliníkových površích usadí nečistoty a kaly, zejména magnetit z jiných částí soustavy, může pod vrstvou úsad, v důsledku snížení pH, docházet ke vzniku korozních míst.

Druhy koroze hliníku:

 • důlková koroze (pitting)
 • galvanická koroze
 • koroze z vnitřního pnutí
 • mezikrystalická koroze

Důlková koroze

 • dochází k lokálnímu narušení
 • za přítomnosti chloridů ( 200mg/l)
 • při znečištění povrchu, v jehož důsledku vznikají rozdíly v koncentraci kyslíku
 • v přítomnosti dalších kovů na povrchu – částečky železa atd…
 • vzniklý důlek může vést až k perforaci materiálu

Galvanická koroze

 • vzniká, pokud je v systému přítomen ušlechtilejší kov (měď, železo, nerezová ocel…)
 • rychlost tohoto typu koroze závisí na velikosti rozdílu potenciálu mezi přítomnými kovy, elektrické vodivosti prostředí a poměru povrchů obou kovů
 • vzniká, když je hliník v přímém kontaktu s částečkami ušlechtilejšího kovu nebo jsou-li ve vodě přítomny ionty tohoto kovu

Koroze z vnitřního pnutí

 • vznik trhlin, který může vést až ke zlomu
 • probíhá mezikrystalicky a nevykazuje viditelné produkty koroze
 • riziko zvyšují chloridové ionty ve vodě

Mezikrystalická koroze

 • u nehomogenního materiálu, vzniká na hranici zrn
 • vedle sebe leží méně ušlechtilý a ušlechtilý materiál, v místě hranice zrn se tvoří galvanické částice – v přítomnosti elektrolytu (vody) se méně ušlechtilé části rozpustí
 • zejména u Al slitin