Korozní ochrana

Jedním z velmi důležitých vlastností provozních kapalin (teplonosných kapalin či vody) je korozní ochrana, která zajistí, že kovové materiály nebudou podléhat přirozenému koroznímu procesu.

Tuto ochranu zajišťují inhibitory koroze, které mají různé principy ochrany – např. některé z nich vytváří na veškerých kovových materiálech tenký film, čímž ochrání povrch proti korozním reakcím.

U teplonosných kapalin bývají inhibitory již součástí kapaliny a použitím tohoto typu kapaliny je současně systém antikorozně chráněn.

V případě systému naplněného vodou většina výrobců doporučuje zajistit korozní ochranu aplikací inhibitorů, které jsou pro tento účel určeny.

Problematice se obsáhle věnujeme v oddílu webu KOROZE.

Testování korozní ochrany

Pro měření kvality korozní ochrany v teplonosných kapalinách není v současné době žádná platná legislativa či norma, a to ani v rámci ČR či EU. Aby bylo možné srovnat i teplonosné kapaliny podle stejným měřítek, používá se pro měření korozních vlastností norma platná pro automobilový průmysl ASTM D 1384.

Norma ASTM D 1384 specifikuje přesný postup, jakým se korozivní odolnost testuje, definuje materiály, které se v rámci analýza testují na korozní odolnost, určuje limity, které musí korozní ochrany splnit.

Kontrola přítomnosti inhibitorů

Renomovaní dodavatelé teplonosných kapalin či výrobci inhibitorů koroze pro aplikaci do vody nabízí metody, jak zkontrolovat, zda-li je korozní ochrana dostatečná. Při výběru vhodného produktu doporučujeme vybrat takový výrobek či produkt od dodavatele, který umožňuje ověřit hladinu inhibitoru koroze, a zajistit tak dlouhodobou životnost a funkčnost systému.