Ultima MB1 Comfort bílý

Ultima MB1 Comfort: Kompaktní magnetický mechanický filtr určený pro ochranu oběhových čerpadel a výměníků kotlů před nečistotami z topných systémů. Filtr je určen k zachycení všech typů nečistot – magnetických i nemagnetických.

Splňuje ČSN 14868

V těle filtru je umístěna filtrační nerezová vložka s jemností 100 mikronů, která zajišťuje zachycení i velmi jemných nečistot a kalů. V jejím středu je vestavěný magnet o síle 11.000 Gauss. Provozní kapalina vtéká nejdříve do filtrační vložky, kde dochází k zachycení magnetických nečistot na magnetu, nemagnetické nečistoty pak zůstávají zachyceny uvnitř filtrační vložky. Tímto způsobem je zajištěno zachycení všech typů nečistot. Filtrovaná kapalina se vrací po vnějších okrajích filtrační nádoby zpět do systému.

Kontinuální čištění provozní kapaliny během běžného provozu zajišťuje nepřetržitou ochranu rizikových míst (oběhová čerpadla, výměník kotle) od nečistot, které se objeví v systému.

MB1 Comfort – vlastnosti filtru:

Velikost připojení G 3/4″
Barevné varianty filtru
 • bílá
 • transparentní červená
 • černá
Součást balení
 • rovné připojení s převlečnou matkou 3/4“ RF
 • kulový kohout o připojovací dimenzi 3/4″ M
Materiál filtru polyamide
Materiál filtrační vložky nerez, 100 mikronů
Síla magnetu 11.000 Gauss
Materiál magnetu neodym
Max. pracovní teplota 90 °C
Max. pracovní tlak 5 bar
Provozní kapalina voda, voda s glykolem

Magnetický mechanický filtrZobrazení komponent varianty filtru MB1 Comfort

Rozměry a popis filtru MB1

MB1 - rozměry a popis magnetického mechanického filtru
MB1 – rozměry a popis magnetického mechanického filtru

Instalace filtru MB1

Filtr doporučujeme umístit na zpětné potrubí, přivádějící vodu z topení do kotle. Tímto bude zajištěno, že veškeré nečistoty ze systému, budou zachyceny ve filtru, před vstupem vody do kotle. Kompaktní velikost umožňuje umístit filtr přímo pod kotel tak, aby nenarušil celkový vzhled kotle. Filtr doporučuje umístit víčkem na pohledovou stranu.

Filtr lze namontovat na topný systém ve třech polohách – viz obrázková příloha.

Varianta 1 – vertikální pozice A

Varianta 2 – vertikální pozice B

Varianta 3 – horizontální pozice

Vyčištění filtru a údržba

Perioda pro vyčištění filtru se bude lišit systém od systému, bude záležet zejména na míře jeho znečištění a na provozních podmínkách. Pozn.: Důležité je, aby byl filtr nainstalovaný na novém topném systému před jeho prvotním spuštěním do provozu, a to z důvodu, aby veškeré nečistoty vzniklé při montáži systému a nečistoty vzniklé při výrobě jednotlivých komponent systému skončily ve filtru a ne ve výměníku kotle nebo v oběhovém čerpadle.

Postup pro vyčištění filtru:

 1. uzavřete kulový kohout na vstupu a výstupu filtru
 2. povolit spodní uzávěr a vypustit z filtru vodu
 3. vytočit spodní uzávěr z filtru, na uzávěru je uchycen magnet, magnet očistit od usazených nečistot
 4. zmáčkněte pojistku na hlavě filtru a pootočte s tělem filtru ve směru šipky (bajonetové otevírání)
 5. vytáhněte z filtru vložku a vyčistěte ji
 6. filtr složte v opačném postupu (dbejte, aby gumové kroužky řádně seděly na filtrační vložce
  a vložku nejdříve nasaďte do hlavy filtru)

Pro správnou funkčnost filtru doporučujeme kontrolu a vyčištění filtru alespoň jednou ročně.

V případě instalace do nového systému je nutné kontrola nejpozději po jednom měsíci provozu.

V případě instalace filtru do již provozovaného systému může být nutnost čistění častější, a to v závislosti na znečistění systému. Po odfiltrování nečistot frekvence čištění klesá.

V případě nevyčištění filtru od nečistot může dojít k celkovému zanešení vložky, zablokování a nepropustnosti filtru. V takovém případě může dojít k velkému tlakovému rozdílu systému a vyvolání poruchy na zdroji tepla (kotle).

UPOZORNĚNÍ!
Součástí filtru MB1 je silný magnet vytvářející rozsáhlé magnetické pole.
Vytvořené magnetické pole může být ohrožující pro elektronické přístroje v okolí magnetu.