Ultima MG1 Vario – černý

Ultima MG1 Vario: kompaktní magnetický mechanický filtr na ochranu komponent kotle před poškozením nečistotami, které se vytvoří během provozu systému, nebo před tvorbou nežádoucích usazenin z nekvalitní provozní kapaliny.

Splňuje ČSN 14868

 

V těle filtru je umístěna filtrační nerezová vložka, v jejímž středu  je vestavěný magnet. Voda vtéká nejdříve do filtrační vložky, kde dochází k primárnímu zachycení magnetických nečistot na magnetu, nemagnetické nečistoty pak zůstávají zachyceny uvnitř filtrační vložky. Tímto způsobem je zajištěno zachycení všech typů nečistot, magnetických i nemagnetických.  

Filtr MG1 Vario odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty z provozní kapaliny. Kontinuální čištění provozní kapaliny během běžného provozu zajišťuje nepřetržitou ochranu rizikových míst (oběhová čerpadla, výměník kotle) od nečistot, které se objeví v systému.

Součástí balení Ultima MG1 Vario ¾“ je jeden kulový ventil ¾“ PM x ¾“ M a rovné připojení 2x převlečná matice ¾“.

Vlastnosti filtru MG1 Vario

Velikost připojení G 3/4″
Materiál filtru polyamide
Materiál filtračního uzávěru polyamide
Materiál filtrační vložky nerez, 100 mikronů
Hydraulická těsnění EPDM PEROX
Síla magnetu 11.000 Gauss
Materiál magnetu neodym
Materiál kulového kohoutu mosaz
Materiál konektoru s převlečnými matkami mosaz
Max. pracovní teplota 90 °C
Max. pracovní tlak 3 bar
Provozní kapalina voda, voda s glykolem

UPOZORNĚNÍ!

Součástí filtru MG1 Vario je silný magnet vytvářející rozsáhlé magnetické pole. Vytvořené magnetické pole může být ohrožující pro elektronické přístroje v okolí
magnetu.

MG1 Vario: Rozměry filtru

Ultima MG1 Vario: kompaktní magnetický mechanický filtr - rozměry filtru

Popis filtru

Ultima MG1 Vario: kompaktní magnetický mechanický filtr - popis filtru
Hydraulické parametry filtru

MG1 Vario: Schéma funkčnosti filtru

Ultima MG1 Vario: kompaktní magnetický mechanický filtr - schéma funkčnostiProvozní medium vtéká do filtrační vložky s centrálně umístěným magnetem uvnitř filtru. V první fázi dochází k zachycení všech magnetických nečistot, v druhé fázi jsou zbylé nemagnetické nečistoty zachyceny ve filtrační vložce. Filtrační vložka s jemností 100 mikronů zajišťuje zachycení i velmi jemných nečistot a kalů.

Filtrované medium se vrací po vnějších okrajích filtrační nádoby zpět do systému. Pokud je filtr nainstalován do dříve provozovaného systému, je nutné filtr čistit z důvodu přítomnosti nečistot častěji. Po odfiltrování nečistot frekvence čištění klesá.

V případě nevyčištění filtru od nečistot může dojít k celkovému zanesení vložky, zablokování a nepropustnosti filtru. V takovém případě může dojít k velkému tlakovému rozdílu systému a vyvolání poruchy na zdroji tepla (kotle).

Pro odstranění poruchy je v případě zanesení filtru postačující vyčistění filtru a následné opětovné uvedení provozu kotle.

Instalace filtru MG1 Vario

Filtr MG1 Vario doporučujeme umístit na zpětné potrubí přivádějící vodu z topení do kotle. Tímto bude zajištěno, že veškeré nečistoty ze systému budou zachyceny ve filtru před vstupem vody do kotle. Kompaktní velikost umožňuje umístit filtr přímo pod kotel tak, aby nenarušil celkový vzhled kotle.

Ultima MG1 Vario: kompaktní magnetický mechanický filtr - zapojení filtru

Možná variabilita umístění filtru do pozice horizontální a vertikální je umožněna unifikovaným závitem G 3/4”. Pak je postačující otočit filtr o 90° a připojit ke kulovému ventilu a přímému připojení vyměnit pozice pro kulový ventil a přímé připojení.

Ultima MG1 Vario: kompaktní magnetický mechanický filtr - variabilita filtru

Vyčištění filtru a údržba:

Pro zajištění správné funkčnosti filtru je nutná pravidelná kontrola a čištění filtru. Před vyčištěním filtru MG1 Vario zkontrolujte, že je čištění bezpečné. Doporučujeme vypnout kotel a nechat ochladit provozní vodu na bezpečnou teplotu, aby nedošlo k úrazu při čištění.

Při horizontální pozici uzavřete kulový ventil (kulové ventily) přivádějící vodu do filtru. Opatrně vyšroubujte vypouštěcí víčko a vypusťte vodu (obr. 1/obr. 2). V případě umístění filtru ve vertikální pozici uzavřete ventil(y), povolte víčko filtru a vypusťte vodu z celého filtru (obr. 3). Víčko filtru můžete odšroubovat klíčem o velikosti 29 mm.

Po vypuštění vody z filtru vyšroubuje víčko filtru. Očistěte filtrační vložku a omyjte vodou. Sejměte krytku magnetu, krytku očistěte a omyjte. Omyté a čisté komponenty opět zkompletujte – nasaďte krytku na magnet, filtrační vložku vsuňte do víčka filtru.

Zkontrolujte, zda není poškozen těsnicí O-kroužek, v případě poškození jej vyměňte.
Filtr opět zkompletujte. Filtr napouštějte vodou pomalu, aby bylo možné zkontrolovat těsnost filtru.

Pro zajištění správného utažení můžete použít momentové klíče:
– víčko filtru: utahovací moment 10–12 Nm
– vypouštěcí víčko: utahovací moment 6–7 Nm

Pro správnou funkčnost filtru doporučujeme kontrolu a vyčištění filtru alespoň jednou ročně. V případě instalace do nového systému je nutné kontrola nejpozději po jednom měsíci provozu. V případě instalace filtru do již provozovaného systému může být nutnost čistění častější, a to v závislosti na znečistění systému.