Naturalis – Automatické úpravny vod až do kvality pitné vody

Automatické úpravny vod až do kvality pitné vody 

Aby bylo možné vodu ze studny či vrtu náležitě použít, je nutné vodu vhodně upravit. Pro tyto účely jsou k dispozici výrobky produktové řady NATURALIS, které jsou cíleně určeny pro úpravu nežádoucích parametrů vody z těchto cenných zdrojů. Díky špičkovým technologiím a technologickým postupům lze vodu ze studní a vrtů upravit až do kvality vody pitné v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb.

Úpravny dělíme na dva typy: 


Co vše může být ve vodě ze studny nebo vrtu

 • nežádoucí látky (železo, mangan, dusík, tvrdost …)
 • kaly a nečistoty
 • zápach
 • biologická kontaminace
 • ubytky chemických postřiků a hnojiva
 • fekální splašky

Co byste měli vědět?

 • Studniční voda – citlivý indikátor stavu životního prostředí
 • Kdy a jak kontrolovat studniční vodu?
 • Mikrobiologické ukazatele
 • Chemické, fyzikální a senzorické ukazatele
 • Dusičnany / dusitany / amonné ionty
 • Železo (Fe) a Mangan (Mn)
 • Chloridy (Cl-)
 • Barva, zákal, zápach
 • Pesticidy, herbicidy
 • Studniční voda a legislativa