Nebezpečnost kapalin

Klasifikace nebezpečnosti kapalin se provádí pro všechny kapaliny uváděné na trh a hodnotí se ze 3 hledisek:

  • Nebezpečnost z hlediska vlivu na životní prostředí
  • Nebezpečnost pro zdraví člověka
  • Nebezpečnost na základě fyzikálně-chemických vlastností

Nebezpečnost kapaliny tak není pouze jeden parametr, ale vždy obsahuje tyto tři části. Pokud výsledky klasifikace nebezpečnosti určí, že kapalina je klasifikována jako nebezpečná v kterémkoliv parametru, pak musí být vystaven bezpečnostní list, ve kterém je uvedena nebezpečnost kapaliny a pokyny pro eliminaci rizika a škod.

Pokud na základě výsledků klasifikace není kapalina klasifikována jako nebezpečná, pak není nutné bezpečnostní list vystavovat, lze jej nahradit např. prohlášení o klasifikaci nebezpečnosti, ve kterém se uvádí výsledek klasifikace nebezpečnosti.

Legislativně vždy hovoříme o nebezpečnosti kapalin, legislativa nezná pojem „bezpečná kapalina“ a vždy se berou v potaz všechna klasifikovaná rizika – životní prostředí, zdraví člověka, fyzikálně-chemické vlastnosti. Je běžnou praxí, že kapalina je klasifikována jako nebezpečná jen v některé části.

Klasifikace nebezpečnosti

Nebezpečnost z hlediska vlivu na životní prostředí zkoumá, specifikuje, jaký vliv má kapalina na životní prostředí, zda-li by v případě jejího úniků došlo k nevratnému poničení zeleně nebo k otravě živých organismů.

Zda-li má kapalina pouze krátkodobý negativní vliv na zeleň a v průběhu času dochází k jejímu odbourání a vstřebání, nebo nemá-li kapalina vůbec žádný vliv na životní prostředí. Po vyhodnocení všech aspektů nebezpečnosti pro životní prostředí je pak vydáno hodnocení, které může mít dvě zněni:

  • Kapalina není klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí
  • Kapalina je klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí

Nebezpečnost pro zdraví člověka

Po vyhodnocení všech aspektů nebezpečnosti pro zdraví člověka je pak vydáno hodnocení, které může mít dvě zněni:

  • Kapalina není klasifikována jako nebezpečná pro zdraví člověka
  • Kapalina je klasifikována jako nebezpečná pro zdraví člověka

Nebezpečnost na základě fyzikálně-chemických vlastností

zkoumá, je-li kapalina jinak nebezpečná – např. výbušná, hořlavá, jak rychle se odpařuje a zda-li jsou páry výbušné či ne, jak reagují výpary kapaliny se vzduchem.Jde znovu o komplexní hodnocení, na základě jejichž hodnocení je vystavena finální klasifikace nebezpečnosti pro tuto oblast.

  • Kapalina není klasifikována jako nebezpečná na základě fyzikálně-chemickým vlastností
  • Kapalina je klasifikována jako nebezpečná na základě fyzikálně-chemickým vlastností