Nerozpuštěné látky

 • zrnka prachu, pylu, písku, půdy
 • nerozložený biologický materiál (listí, klacíky, ptačí trus, hmyz)

Co způsobují:

 • vrstvy usazenin (organického i anorganického původu)
 • zákal a zabarvení vody
 • zápach
 • podporují množení mikroorganismů

Nerozpuštěné látky

Rizika:

 • tyto látky svými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi působí negativně – mohou způsobit poškození strojních zařízení, případně ucpávání potrubí nebo trysek zavlažovacího zařízení, při závlaze postřikem ulpívají částice na listech rostlin
 • tvorba usazenin na zařízení (toalety, umyvadla)
 • zákal a zabarvení vody – působí negativně při použití v domácnosti (praní, mytí) – vznik a šíření bakterií a mikroorganismů
 • usazeniny, vznikající rozkladem biologických materiálů podporují množení mikroorganismů a vznik zápachu – negativní dopad při použití kontaminované vody na praní, mytí i závlahu

Jak je odstranit:

 • standardizované řešení – filtrační nádoba s vhodným filtračním médiem s pravidelnou frekvencí výměny filtračního média