Bytový dům Kroměříž

Úpravna pitné vody

Hlavní součásti dodávky:

  • duplexní jednotka Antarktis KXD 2×30
  • filtr NW 25 3/4″
  • obtoková hlava pro jednotky Antarktis KX

Parametry systému:

  • spotřeba vody za rok cca 300 m3
  • vstupní tvrdost (voda z řádu): 20°dH
  • upravená výstupní tvrdost: 8,5°dH

Důvod úpravy:

  • během posledních dvou let došlo vlivem tvrdé vody ke zničení dvou velkokapacitních ohřívačů TUV

Rok realizace: 2021

Místo realizace: Kroměříž