Před uvedením do provozu

Před uvedením do provozu (týká se to všech systémů) doporučujeme vyčistit systém od montážních nečistot či pasivačních látek. Téměř všechny komponenty používané v oblasti tepelné techniky jsou z výrobního procesu pasivovány ochrannými látkami, které zabraňují jejich znehodnocování během přepravy, skladování, apod.

Během instalace systému se pak mohou do systému dostat různé montážní či stavebních nečistoty (pasty, vazelína, těsnící hmoty).

Pokud se systém nevyčistí před uvedením do provozu, dojde v průběhu provozu k rozpouštění těchto nečistot do provozního média. Tyto nečistoty pak mohou zapříčinit rychlenou degradaci teplonosných kapalin, usazování dalších nečistot a následnou tvorbu neprůchodných míst v systému, ucpávání filtrů či urychlení iniciace korozního procesu.

Pro eliminaci výše uvedených rizik je doporučeno vyčistit systém vhodným přípravkem, který rozpustí a odstraní montážní nečistoty a pasivační látky, a připraví tak systém pro aplikaci vhodného provozního média.

vyčistit systém před uvedením do provozu