Provozní kapalina = „krev“ topného systému

Provozní kapalina v topení nebo chlazení je „krví“ systému a její kvalita bohužel bývá velmi podceňována. Pokud nebude mít kapalina správné parametry a pokud nebude zajištěna její cirkulace systémem, nebude topení ani chlazení řádně fungovat. Proto je nutné o kapalinu řádně pečovat, aby nedošlo ke snížení funkčnosti či poškození systému. Následné škody na zařízeních mohou být značné.

Udržení vhodných parametrů provozní kapaliny spočívá v několika opatřeních. Základem je pravidelné měření a kontrola parametrů vody jako je pH, vodivost, tvrdost a znečištění. Pro plnění topných systémů je jednoznačně třeba používat demineralizovanou vodu, která minimalizuje rizika vzniku koroze a chrání před tvorbou usazenin vodního kamene. V neposlední řadě je více než vhodné dávkovat do topné vody inteligentní ochranné prostředky.

Provozní kapalinaKvalitu provozní kapaliny ovlivňují:

  • korozní magnetické a nemagnetické nečistoty
  • usazeniny vodního kamene
  • kaly a šlemy
  • montážní nečistoty
  • bakterie a mikrobiální biofilm

Rizika pro topný či chladící systém v důsledku nečistot:

  • zneprůchodnění částí systému
  • poškození komponent systému
  • snížení přenosu tepla
  • ztráta tepelného komfortu
  • zkrácení životnosti systému nebo jeho částí