Q Stop 10 Permanent

Tekuté těsnění pro úniky do 10 litrů/den

Tekuté těsnění Q Stop 10 Permanent je určeno pro nové i stávající systémy chlazení a topení s úniky do 10 litrů za den.

Vlastnosti:

  • určené pro topení, tepelná čerpadla, chlazení a klimatizace;
  • funkční na úniky ve zdech i v podlaze;
  • zaceluje netěsnosti do velikosti úniku 10 litrů / den;
  • není určené pro netěsnosti způsobené dilatací spojů;
  • po utěsnění se ponechává v systému;
  • vhodné pro všechny druhy kovů včetně hliníku;
  • není toxické, není dráždivé;
  • není nebezpečné pro životní prostředí, nevýbušné a nehořlavé.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Konzistence
kapalina
Zápach
bez zápachu
pH
8,2
Hustota při 20 °C
1,37 g/cm3
Rozpustnost
neomezeně ve vodě

 

Dávkování a aplikace:

Ředící poměry:
1 až 2% – účinná koncentrace přípravku

 

Systém vypláchněte od usazenin a nečistot. Systém odvzdušněte. Přípravek Q stop 10 Permanent řádně protřepejte (možnost vytvoření usazenin na dně kanystru) a nadávkujte v poměru 1 l přípravku na 100 l objemu systému. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vody v systému. Přípravek lze v systému ponechat.

Balení:

  • 1 l kanystr

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +25°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.

Bezpečnostní opatření:

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.