Q Stop 10 Permanent

Tekuté těsnění pro úniky do 10 litrů/den

Tekuté těsnění Q stop 10 Permanent je určeno pro nové i stávající systémy chlazení a topení s úniky do 10 litrů za den.


Vlastnosti

  • určené pro topení, tepelná čerpadla, chlazení a klimatizace
  • funkční na úniky ve zdech i v podlaze
  • zaceluje netěsnosti do velikosti úniku 10 litrů / den
  • není určené pro netěsnosti způsobené dilatací spojů
  • po utěsnění se ponechává v systému
  • vhodné pro všechny druhy kovů včetně hliníku
  • není toxické, není dráždivé
  • není nebezpečné pro životní prostředí, nevýbušné a nehořlavé


Chemické a fyzikální vlastnosti

Konzistence
kapalina
Zápach
bez zápachu
pH
8,2
Hustota při 20 °C
1,37 g/cm3
Rozpustnost
neomezeně ve vodě

 

Dávkování a aplikace

Ředící poměry:
1 až 2% – účinná koncentrace přípravku

Systém vypláchněte od usazenin a nečistot. Systém odvzdušněte. Přípravek Q stop 10 Permanent řádně protřepejte (možnost vytvoření usazenin na dně kanystru) a nadávkujte v poměru 1 l přípravku na 100 l objemu systému. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vody v systému. Přípravek lze v systému ponechat.


Balení

  • 1 l kanystr


Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +25°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.


Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.