Q stop 20 Glykol

Tekuté těsnění pro systémy s teplonosnou kapalinou nebo solným roztokem.

Tekuté těsnění Q stop 20 Glykol je určeno pro nové i stávající systémy plněné glykolovou kapalinou nebo solným roztokem s úniky do 20 litrů za den.

Vlastnosti:

  • určené pro systémy plněné glykolovou kapalinou nebo solným roztokem, včetně solárních systémů;
  • zaceluje netěsnosti do velikosti úniku 20 litrů / den;
  • po utěsnění se ponechává v systému;
  • odolný proti stárnutí;
  • není určené pro netěsnosti způsobené dilatací spojů;
  • vhodné pro všechny druhy kovů včetně hliníku.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Konzistence
bílá (zakalená) kapalina
Zápach
charakteristický
pH
8
Hustota při 20 °C
1,02 – 1,35 g/cm3
Rozpustnost
neomezeně ve vodě

 

Dávkování a aplikace:

Ředící poměry:
1% – účinná koncentrace přípravku

Topné systémy
Demontujte ze systému filtry a sítka. Přípravek řádně protřepejte a nadávkujte v poměru 1 %, tj. 1 l na 100 l objemu systému, do naplněného a odvzdušněného systému. Všechny směšovací ventily a ventily na topném tělese otevřete naplno. Systém uveďte do provozu na max. teplotu a tlak po dobu 24 h. Poté nastavte systém na běžné pracovní podmínky. Přípravek lze v systému ponechat.

Solární systémy
Smíchejte tekuté těsnění s glykolovou kapalinou (5-10l). Poté směs přidejte do zpětné cirkulace systému (před výměník tepla). Poté nechte cirkulační čerpadlo běžet 4 hodiny. Následně uveďte systém do normálního provozního tlaku a teploty. Utěsnění může trvat 2-3 dny.

 

Balení:

  • 1 l kanystr

 

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +25°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.

Bezpečnostní opatření:

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.