Tester Q25

Základní sada na měření parametrů provozní vody v topném a chladicím systému.

Obsah balení

 • pH QUICK test – 25 testovacích proužků
 • dH QUICK test – 25 testovacích proužků
 • T 2000 – odměrný tubus

Návod k použití

Proveďte kontrolu všech parametrů vody dle pokynů pro každý typ testu.

Pokud zjistíte, že testovaná voda nesplní jakýkoliv z parametrů, je nutné vodu vhodně upravit, nebo v případě znečištění vyčistit systém. Úpravu vody nebo vyčistění systému je oprávněn provádět odborný autorizovaný servis.

V případě potřeby se můžete obrátit na technickou podporu tel.: +420 775 505 380, e-mail: podpora@avqn.com.

Skladování
Sada obsahuje 2 ks vysoušecích sáčků, které slouží pouze k zajištění optimálních skladovacích podmínek indikátorových proužků.

1. pH QUICK TEST

Základní sada na měření parametrů vody.

Obsah balení

 • pH QUICK test – sada pH testovacích proužků 25 ks
 • barevná škála pro určení hodnoty pH vody

Návod k použití

 1. Naplňte do čisté nádoby malé množství testované vody.
 2. Vložte indikátorový proužek na 1 sekund do vzorku vody. 
 3. Lehce odstraňte z proužku přebytečnou vodu a vyčkejte 15 sekund.
 4. Přiložte proužek k barevné stupnici po směru šipky a určete pH vody.
 5. Pokud je pH testované vody mimo interval 6,5–8,5, není tato voda vhodná pro provoz topného systému.

2. dH QUICK test

Základní sada na měření parametrů vody.

Obsah balení

 • dH QUICK test – sada dH testovacích proužků 25 ks
 • barevná škála pro určení hodnoty tvrdosti vody

Návod k použití

A) Změřte tvrdost vody napouštěcí (pitné) vody

 1. Naplňte do čisté nádoby malé množství testované vody.
 2. Vložte indikátorový proužek na 1 sekundu do vzorku vody.
 3. Lehce odstraňte z proužku přebytečnou vodu a vyčkejte 15 sekund.
 4. Přiložte proužek k barevné stupnici a určete celkovou tvrdost vody.
 5. Pokud je tvrdost pitné vody vyšší jako 7°dH (120 ppm), není tato voda vhodná pro napuštění do topného systému a před napuštěním do topného systému je nutné ji alespoň částečně demineralizovat, nebo použít vodu s vhodnými parametry.

B) Změřte tvrdost vody v topném systému

 1. Naplňte do čisté nádoby malé množství testované vody.
 2. Vložte indikátorový proužek na 1 sekundu do vzorku vody.
 3. Lehce odstraňte z proužku přebytečnou vodu a vyčkejte 15 sekund.
 4. Přiložte proužek k barevné stupnici a určete celkovou tvrdost vody.
 5. Pokud je tvrdost vody z topného systému nižší o více jak 4°dH (70 ppm) v porovnání s tvrdostí pitné vody, je nutné systém vyčistit.

  3. T 2000 – Odměrný tubus pro měření znečištění vody

  Testování zákalu, rozpuštěných a nerozpuštěných látek.

  Důležité

  Vždy testujte v dobře osvětlené místnosti. Nedržte nádobu, dokud měříte, protože to má vliv na množství světla vstupujícího do nádoby.

  Obsah balení

  • testovací dóza,
  • srovnávací terčík

   Návod k použití

  1. Testovanou vodu nechte v systému cirkulovat min. 15 min.
  2. Odeberte vzorek topné vody, před samotným testem promíchejte, aby se zabránilo usazení pevných částic.
  3. Umístěte srovnávací terčík na vodorovnou podložku.
  4. Dózu naplňte testovanou vodou po hladinu A.
  5. Pohledem shora na dno zkontrolujte, zdali jsou vidět proužky srovnávacího terčíku.
  6. Pro určení míry znečistění postupujte podle následujících doporučení.

  Vyhodnocení a nápravná opatření

  Pokud kterýkoliv z parametrů nesplňuje požadované hodnoty pro provoz topného systému, je nutné provést vyčištění systému nebo úpravu topné vody vhodnými přípravky.