Q800 – Čisticí směs na rez a vodní kámen

8Koncentrovaná čisticí směs Q800 je určena k odstranění rzi, korozních kalů a vodního kamene v topných a chladicích zařízeních.

Vlastnosti:

  • odstraňuje rez, korozní kaly a vodní kámen ze systému topení a chlazení;
  • směs je neutrální;
  • nepoškozuje sklo, plasty;
  • je vhodná pro běžně používané typy kovů včetně hliníko-křemičitých slitin;
  • prodlužuje účinnost a životnost systémů.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
světle žlutá kapalina
Zápach
lehký
pH
6
Hustota při 20 °C
1,11 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

 

Dávkování a aplikace:

Ředící poměry:
1% – minimální účinná koncentrace směsi
3%  – doporučená koncentrace směsi

 

Systém napusťte vodou a nadávkujte čisticí směs Q800 v doporučeném množství 3% z celkového objemu vody v systému (minimální dávka je 1%). Při pokojové teplotě čistěte po dobu 1-4 týdny a zajistěte neustálou cirkulaci směsi v systému. Zvýšením teploty a koncentrace přípravku se jeho účinnost zvyšuje. Po vyčištění systém vypusťte a řádně propláchněte. Vyčištěný systém napusťte upravenou vodou (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort) a aplikujte inhibiční směs řady Q100.

Balení:

  • 1 l kanystr
  • 20 l kanystr

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +35°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.8

Bezpečnostní opatření:

Směs není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.