Ultima R-MAG 5/4″

Ultima R-MAG: Kompaktní magnetický mechanický filtr pro ochranu komponent kotle před poškozením nečistotami, které se vytvoří během provozu systému nebo před tvorbou nežádoucích usazenin z nekvalitní provozní kapaliny.

Splňuje ČSN 14868

V těle filtru je umístěna filtrační nerezová vložka a v jejímž středu je vestavěný magnet. Provozní kapalina vtéká nejdříve do filtrační vložky, kde dochází primárnímu zachycení magnetických nečistot na magnet, nemagnetické nečistoty pak zůstávají zachyceny uvnitř filtrační vložky. Tímto způsobem je zajištěno zachycení všech typů  nečistot – magnetických i nemagnetických.

Filtr R-MAG odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty z provozní kapaliny. Kontinuální čištění provozní kapaliny během běžného provozu zajišťuje nepřetržitou ochranu rizikových míst (oběhová čerpadla, výměník kotle) od nečistot, které se objeví v systému.

Ultima R-MAG: Vlastnosti filtru 

Varianty velikostí připojení
 • 1
 • 5/4“
 • 6/4“
 • 2“
 • 2 ½“
 • 3“
 • 4“
Řešení připojení závitové
Materiál filtru poniklovaná mosaz
Materiál filtrační vložky nerez, 100 mikronů
Hydraulická těsnění EPDM, NBR
Síla magnetu 9.000 Gauss
Materiál magnetu neodym
Max. pracovní teplota 100 °C
Max. pracovní tlak 16 bar
Provozní kapalina voda, voda s glykolem

Rozměry a váhy variant filtrů Ultima R-MAG

Ultima R-MAG: Kompaktní magnetický mechanický filtr - rozměry

Tlakové parametry filtru

R-MAG tlakove ztraty 

Ultima R-MAG: Schéma funkčnosti filtru

Ultima R-MAG: Kompaktní magnetický mechanický filtr - schéma funkčnosti

Provozní medium vtéká do mechanický komory, která slouží k oddělení nečistot, které jsou v provozní kapalině. Ty jsou zachyceny do akumulační záchytné komory, která brání jejich další cirkulaci systémem.

Filtrační vložka je o jemnosti 100 mikronů. Tím je zajištěna maximální efektivnost filtrace, kdy je minimalizováno riziko rychlého zanesení filtru a zároveň tak zvyšuje využití filtrační kapacity. Filtrační vložka je snadno omyvatelná, čímž je zajištěna jednoduchá údržba a dlouhodobá funkčnost. Neodymový magnet je o síle 9 000 Gauss.

Filtrované medium se vrací po vnějších okrajích filtrační nádoby zpět do systému. Pokud je filtr nainstalován do dříve provozovaného systému, je nutné filtr čistit z důvodu přítomnosti nečistot častěji. Po odfiltrování nečistot frekvence čištění klesá.

V případě nevyčištění filtru od nečistot může dojít k celkovému zanesení vložky, zablokování a nepropustnosti filtru. V takovém případě může dojít k velkému tlakovému rozdílu systému a vyvolání poruchy na zdroji tepla (kotle). Pro odstranění poruchy je v případě zanesení filtru postačující vyčistění filtru a následné opětovné uvedení provozu kotle.

Instalace filtru

Filtr Ultima R-MAG doporučujeme umístit na zpětné potrubí, přivádějící vodu z topení do kotle. Tímto bude zajištěno, že veškeré nečistoty ze systému budou zachyceny ve filtru před vstupem vody do kotle. Pro zajištění snadného čištění filtru a provádění údržby je doporučeno nainstalovat před a za filtr uzavírací ventily.

Filtr je nutné instalovat ve vertikální poloze s odkalovacím ventilem tak, aby bylo možné odkalení zachycených nečistot. Pod filtrem zajistěte dostatečný prostor pro zajištění snadného odkalení nečistot z filtru. Po instalaci zkontrolujte těsnost všech komponent

Instalační pozice filtru

Ultima R-MAG: Kompaktní magnetický mechanický filtr - instalační pozice

Vyčištění filtru a údržba

Pro zajištění správné funkčnosti filtru je nutná pravidelná kontrola a čištění filtru.
Před vyčištěním filtru R-MAG, zkontrolujte, že je čištění bezpečné.
Doporučujeme vypnout kotel a nechat ochladit provozní vodu na bezpečnou teplotu, aby nedošlo
k úrazu při čištění.

 1. Uzavřete kulové ventily na vstupu a výstupu filtru.
 2. Vypusťte z filtru odkalovacím ventilem vodu.
 3. Odmontujte dolní část těla filtru, vyjměte filtrační vložku.
 4. Omyjte filtrační vložku a pouzdro magnetu.
 5. Zkompletujte filtr – vložte filtrační vložku v horní části těla filtru, nasuňte pouzdro na magnet v dolní části těla filtru, našroubujte dolní část na horní část těla filtru.
 6. Uzavřete odkalovací ventil.
 7. Otevřete výstupní a vstupní kulový ventil pro obnovení provozu.

Pro správnou funkčnost filtru doporučujeme kontrolu a vyčištění filtru alespoň jednou ročně.
V případě instalace do nového systému je nutné kontrola nejpozději po jednom měsíci provozu.
V případě instalace filtru do již provozovaného systému může být nutnost čistění častější, a to v závislosti na znečistění systému.

UPOZORNĚNÍ!
Součástí filtru Ultima R-MAG je silný magnet vytvářející rozsáhlé magnetické pole.
Vytvořené magnetické pole může být ohrožující pro elektronické přístroje v okolí magnetu