R MAG 4″ – ULTIMA LINE

Kompaktní magnetický mechanický filtr řady ULTIMA LINE na ochranu komponent kotle před poškozením nečistotami, které se vytvoří během provozu systému nebo před tvorbou nežádoucích usazenin z nekvalitní provozní kapaliny.

V těle filtru je umístěna filtrační nerezová vložka, v jejímž středu je vestavěný magnet. Provozní kapalina vtéká nejdříve do filtrační vložky, kde dochází k primárnímu zachycení magnetických nečistot na magnet, nemagnetické nečistoty pak zůstávají zachyceny uvnitř filtrační vložky. Tímto způsobem je zajištěno zachycení všech typů nečistot – magnetických i nemagnetických.

Filtr by měl být nainstalován na zpětné potrubí do kotle, nejlépe před oběhové čerpadlo. Tato instalace zajistí zachycení všech nečistot, které se uvolnily do vody z radiátorů a potrubí. Všechny nečistoty jsou zachyceny ve filtru. Tím je ochráněno oběhové čerpadlo, kterému hrozí poškození z důvodu nekumulování magnetických nečistot, a výměník kotle, ve kterém by mohlo dojít k tvorbě nežádoucích inkrustů.

Filtr R – MAG odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty z provozní kapaliny. Kontinuální čištění provozní kapaliny během běžného provozu zajišťuje nepřetržitou ochranu rizikových míst (oběhová čerpadla, výměník kotle) od nečistot, které se objeví v systému.

Materiálová specifikace:

Materiál:
Mosaz CW617N UNI EN 12165
Filtrační vložka:
nerez AISI 304
Těsnění:
EPDM, NBR
Magnet:
Neodymový, 9.000 Gauss

Technické parametry:

Provozní kapalina:
voda, voda + glykol (30%)
Připojení:
závitové 1 ¼“, 1 ½“, 2“
přírubové  2 ½“, 3“, 4“ 
Max. provozní tlak:
16 Bar
Max. provozní teplota:
100°C

Rozměry filtru:


Tlakové ztráty:


Průtoky:

Schéma funkčnosti filtru:

Provozní medium vtéká do filtrační komory, která slouží k oddělení nečistot, které jsou v provozní kapalině. Ty jsou zachyceny do akumulační záchytné komory, která brání jejich další cirkulaci systémem. Filtrační vložka je o jemnosti 100 mikronů. Tím je zajištěna maximální efektivnost filtrace, kdy je minimalizováno riziko rychlého zanesení filtru a zároveň tak zvyšuje využití filtrační kapacity. Filtrační vložka je snadno omyvatelná, čímž je zajištěna jednoduchá údržba a dlouhodobá funkčnost. Neodymový magnet je o síle 9 000 Gaus. Filtrované medium se vrací po vnějších okrajích filtrační nádoby zpět do systému. Pokud je filtr nainstalován do dříve provozovaného systému, je nutné filtr čistit z důvodu přítomnosti nečistot častěji. Po odfiltrování nečistot frekvence čištění klesá. V případě nevyčištění filtru od nečistot může dojít k celkovému zanesení vložky, zablokování a nepropustnosti filtru. V takovém případě může dojít k velkému tlakovému rozdílu systému a vyvolání poruchy na zdroji tepla (kotle). Pro odstranění poruchy je v případě zanesení filtru postačující vyčistění filtru a následné opětovné uvedení provozu kotle.

Instalace filtru:

Filtr R MAG doporučujeme umístit na zpětné potrubí, přivádějící vodu z topení do kotle. Tímto bude zajištěno, že veškeré nečistoty ze systému budou zachyceny ve filtru před vstupem vody do kotle.Pro zajištění snadného čištění filtru a provádění údržby je doporučeno nainstalovat před a za filtr uzavírací ventily. Filtr je nutné instalovat ve vertikální poloze s odkalovacím ventilem tak, aby bylo možné odkalení zachycených nečistot. Pod filtrem zajistěte dostatečný prostor pro zajištění snadného odkalení nečistot z filtru. Po instalaci zkontrolujte těsnost všech komponent

Instalační pozice filtru:

Vyčištění filtru, údržba:

Pro zajištění správné funkčnosti filtru je nutná pravidelná kontrola a čištění filtru. Před vyčištěním filtru R MAG, zkontrolujte, že je čištění bezpečné. Doporučujeme vypnout kotel a nechat ochladit provozní vodu na bezpečnou teplotu, aby nedošlo k úrazu při čištění.

  1. Uzavřete kulové ventily na vstupu a výstupu filtru.
  2. Vypusťte z filtru odkalovacím ventilem vodu.
  3. Odmontujte dolní část těla filtru, vyjměte filtrační vložku.
  4. Omyjte filtrační vložku a pouzdro magnetu.
  5. Zkompletujte filtr – vložte filtrační vložku do horní části těla filtru, nasuňte pouzdro na magnet v dolní části těla filtru, našroubujte dolní část na horní část těla filtru.
  6. Uzavřete odkalovací ventil.
  7. Otevřete výstupní a vstupní kulový ventil pro obnovení provozu.

Pro správnou funkčnost filtru doporučujeme kontrolu a vyčištění filtru alespoň jednou ročně.
V případě instalace do nového systému je nutné kontrola nejpozději po jednom měsíci provozu.
V případě instalace filtru do již provozovaného systému může být nutnost čistění častější, a to v závislosti na znečistění systému.

UPOZORNĚNÍ!
Součástí filtru R MAG je silný magnet vytvářející rozsáhlé magnetické pole. Vytvořené magnetické pole může být ohrožující pro elektronické přístroje v okolí magnetu.