Refraktometr DRP 2000

Digitální refraktometr pro měření bodu tuhnutí teplonosných kapalin

Přenosný digitální refraktometr DR-603 s automatickou teplotní kompenzací je určen pro analýzu teplonosných kapalin. Je vybaven dvěma stupnicemi pro měření bodu tuhnutí a dvěma stupnicemi pro měření koncentrace nemrznoucích kapalin na bázi etylenglykolu a na bázi propylenglykolu.

Vlastnosti
• stupnice pro měření bodu tuhnutí (mrazuvzdornosti) chladicích kapalin na bázi etylenglykolu a propylenglykolu s přesností ±0,5 °C,
• stupnice pro měření koncentrace chladicích kapalin na bázi etylenglykolu a propylenglykolu s přesností ±0,5 %,
• teplotní kompenzace od 0 °C do 40 °C,
• jednoduchost měření.

Technické údaje:

Napájení:
1x baterie AAA
Rozměry:
25 x 58 x 121 mm
Hmotnost:
90 g bez baterie

 

Číslo stupniceRozsahRozlišeníPřesnost
Ethylenglykol (v/v)S010-100%0,1%±0,5%
Ethylenglykol (°C)S020-(-50°C)0,1°C±0,5 °C
Propylenglykol (v/v)S030-100%0,1%±0,5%
Propylenglykol (°C)S040-(-60°C)0,1°C±0,5 °C

Návod k použití
Digitální refraktometr DR-603 je vybaven nerezovou nálevkou pro měřený vzorek a odklápěcím krytem nálevky, který zabraňuje absorpci vody ze vzduchu. Před každým měřením je proto důležité tento kryt přiklopit.
Na měřicí optický hranol, umístěný na dně nerezové nálevky, kápněte 4–5 kapek měřeného roztoku, přiklopte kryt, abyste zabránili absorpci vzdušné vlhkosti či odpařování a potom stiskněte tlačítko “READ”. Naměřená hodnota se zobrazí na velkém displeji refraktometru.

Kalibrace přístroje
Nakapejte 4 až 5 kapek destilované vody na měřící hranol v nerezové nálevce.
Stiskněte tlačítko “CAL“ a držte 2–3 vteřiny. Jakmile začne nápis blikat, stiskněte tlačítko “CAL“ ještě jednou. Nejprve se objeví nápis “End“ a poté 0,0 % (0,0 °C).
Pokud se některá operace nedokončí do 10 sekund, přístroj se vrátí zpět do stavu po spuštění.

Měření
Na čistý a vysušený hranol v nerezové nálevce nakapejte 4 až 5 kapek vzorku. Krátce (1 sekunda) stiskněte tlačítko “READ“ a na displeji se objeví okamžitá hodnota (po teplotní kompenzaci).
Pokud tlačítko “READ“ stisknete na 2 sekundy přístroj provede programované měření – tj. měření se automaticky provede 15x a výsledná hodnota je průměrnou hodnotou z těchto 15 měření.

Přepínání stupnic
Přepínání stupnic proveďte rychlým (1 sekunda) stisknutím tlačítka “SCALE“.

Změna jednotek teploty
Přepnutí jednotek teploty °C/°F proveďte stisknutím tlačítka “SCALE“ na 2 sekundy.

Vypnutí přístroje
Po jedné minutě nečinnosti se přístroj automaticky vypne.

Údržba přístroje
1. Po každém měření očistěte měřící hranol destilovanou vodou a osušte jemným hadříkem nebo papírovým ubrouskem.
2. Nikdy nenechávejte vzorek v měřící nádobce delší dobu.
3. Po ukončení měření agresivních vzorků je nutné okamžitě měřící nádobku očistit, aby nedošlo k poškození.
4. K čištění používejte ubrousek z jemného materiálu, aby nedošlo k poškrábání primárního skla.
5. Kapátko po použití očistěte a osušte.
6. Pokud nebudete přístroj používat delší dobu, vyjměte baterie.

Chybová hlášení přístroje:

Chybové hlášeníInstrukce
A01teplota vzorku je mimo měřící rozsah (0-40°C)
A02žádný nebo špatný kalibrační roztok
A03vážná porucha přístroje

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci životnosti přístroje dle platných zákonných ustanovení.

Záruka
Na digitální refraktometr DRP 2000 se vztahuje záruka 24 měsíců.
Nevztahuje se však záruka na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržování návodu k obsluze nebo změn na přístroji provedených třetí osobou.

Příslušenství
1. digitální refraktometr DRP 2000,
2. 1x pipeta pro odběr vzorku,
3. náhradní kryt,
4. hadřík,
5. kufřík k uložení přístroje a jeho příslušenství.