Rodinný dům Bukovice u Rohozce

Úprava vody ze studní a vrtů

Dodávka, instalace a zprovoznění úpravny studniční vody na úroveň pitné vody

Hlavní součásti dodávky:

  • změkčovací úpravnu vody Antarktis KX13
  • úpravna vody s anexovou náplní pro odstranění dusičnanů
  • úpravna vody s aktivním uhlím
  • systém pro dezinfekci vody UV zářením – UV lampa NW4100

Rok realizace: 2021

Místo realizace: Bukovice u Rohozce