Rozpuštěné látky

Dešťová voda je mírně kyselá s velmi nízkým obsahem rozpuštěných minerálních látek. Neobsahuje minerální látky jako jsou vápník a hořčík, a proto ji můžeme zařadit mezi vody měkké. Může ale rozpouštět těžké kovy a jiné nečistoty z materiálů, které jsou na povodí a ve skladovací nádrži. Celou řadu rozpuštěných látek může absorbovat již při průchodu atmosférou:

 • kovy – mohou se uvolňovat při kontaktu vody s povrchy, po kterých stéká
 • toxické látky (pesticidy, herbicidy) – možné uvolnění ze střešních krytin se speciální povrchovou úpravou, zemědělství
 • oxidy (CO2, SO2) – voda je absorbuje při průchodu atmosférou
 • dusíkaté látky – z výfukových plynů, rozpad listů, emise z průmyslu, zemědělství, ptačí trus
 • organické látky – z rozkladu biologických materiálů, činnost mikroorganismů…

dusíkaté látky

Co způsobují:

 • rozpuštěné látky mohou ovlivnit pH
 • kovy jako železo nebo mangan způsobují zabarvení vody – znečištění povrchů (umyvadla, bazény, dlažba)
 • nebezpečné rozpuštěné látky (těžké kovy, pesticidy, herbicidy) se mohou kumulovat v půdní vrstvě
 • např. dusičnany se mohou hromadit v ovoci a zelenině

Rizika:

 • poškození mechanických částí rozvodů vody korozí, tvorba kalů a nečistot (pračky, myčky)
 • tvorba nevzhledných usazenin na zařízení (toalety, umyvadla)
 • přenos nebezpečných látek do potravin (těžké kovy, pesticidy, herbicidy, dusíkaté látky)
  – dlouhodobý příjem dusičnanů zvyšuje šance na onemocnění rakovinou
 • podporují růst bakterií a mikroorganismů

Jak je odstranit:

 • standardizované řešení – filtrační nádoba s vhodnou náplní s pravidelnou frekvencí výměny filtrační náplně
 • individuální projektové řešení dle specifických podmínek – úpravna vody dle specifikace